LEAN INNOVATION

Mojstrstvo vitkega in agilnega inoviranja

Mojstrstvo poslovnega inoviranja podaja miselnost in koncepte, ki spodbujajo inovacije vseh velikosti, v celotni organizaciji, onkraj tradicionalnih meja. Negotovosti je vedno več. Mnoge…

Več

Inoviranje v praksi

Vsaka organizacija je bila na začetku majhna in zelo podjetniška. Z uveljavljanjem na trgu je sčasoma postajala vse večja in večja in v večini primerov izgubila večji del svojega prvinskega…

Več

Spreminjanje inovacijske kulture

Kulturo razumemo kot prevladujoče vrednote, stališča, prepričanja, vedenja in delovanja, ki povezujejo skupino ljudi, INOVACIJSKO kulturo pa kot odsev konkretnih INOVACIJSKIH aktivnosti v najširšem…

Več

Hackathon

Ko razmišljate o vzpostavitvi odprte, učinkovite in sodelovalne inovacijske kulture v svojem podjetju, bi to seveda radi storili na motivacijski in privlačen način. Hackathon je odlična rešitev –…

Več

design thinking

Design Thinking

Ste se kdaj vprašali, kako lansirati nov izdelek, funkcionalnost ali storitev z minimalnim tveganjem in ali ste razmišljali, zakaj nekatera podjetja uspejo s svojimi kampanjami? Design Thinking je…

Več

design sprint

Design Sprint

Z Design Sprint pristopom lahko bistveno izboljšamo način, na katerega ekipa začne nov projekt/idejo, opredeli strategijo trženja in rasti oz. odgovori na kritično poslovno vprašanje. Design Sprint…

Več

Innovation Funneling System framework setting

In order to be innovative every organization should have a clear and well established system to successfully funnel innovative ideas internally and externally. Idea boxes or idea online platforms are…

Več

Presentation and pitching

Prezentiranje in pitching

Uspešnost predstavitve vaše ideje ali projekta je v največji meri odvisna od načina predstavitve. “Storytelling”, TED elementi (čustveno, originalno, nepozabno), pitching znanje, neverbalna…

Več

Playing Lean

Business game, where your team will learn how to use their scarce resources in the best possible way with the ambition to rule the market in 30 business turns. With Playing Lean you wil introduce…

Več

AGILE LEADERSHIP

New Hybrid Normal

Nova hibridna normalnost

Pandemija je naš posel potisnila v neznane vode. Najprej smo morali le držati glavo nad vodo, a ker so valovi prihajali, smo kmalu ugotovili, da poti nazaj ni več. Moramo se prilagoditi, premisliti…

Več

basic agile

Osnove agilnosti – “ABC agilnosti”

Ali se srečujete s hitrimi spremembami v delovnem okolju? Ali želite sprejeti nov, veliko bolj učinkovit način dela? Ste že slišali za agilnost, Scrum, Kanban in druge podobne izraze, pa ne veste,…

Več

Organizing facilitating moderating

Organizacija, facilitacija, vodenje in moderiranje spletnih dogodkov

Čeprav so lahko virtualni dogodki odlični zaradi priročnosti, nižjih stroškov in neštetih načinov povezovanja z ljudmi po vsem svetu, so lahko tudi zelo naporni, če jih ne izvedete pravilno. Nudimo…

Več

agile coaching

Agilni coaching

V hitro spreminjajočem se svetu si podjetja želijo biti agilna. Agilnost ni nekaj, kar počneš – agilnost je miselnost. Če želite ustvariti produktivno in opolnomočeno kulturo v organizaciji,…

Več

Agile Leadership

Agile Leadership Demo Session

Are you an HR manager having trouble convincing your management that your organization needs Agile Leadership or Agile Transformation? Or are you a management board member having trouble convincing…

Več

Psychological safety

Psihološka varnost

Psihološko varnost lahko opredelimo kot občutek varnosti, ki jo posameznik občuti v svoji ekipi. Da se pri svojem delu čuti dovolj varnega, da lahko izrazi svoje mnenje, dvome in postavlja vprašanja…

Več

emplyoee engagement

Employee engagement workshop

Engagement is a hot term, that has crucial benefits for employee performance. By openly discussing engagement with your team, you will create a transparent atmosphere in which you will define…

Več

creativity

Creativity & collaboration booster

Creativity represents one of the core competencies of every agile team. However, most teams lack time to be creative, they lack collaboration, that would allow true innovation and they often doubt…

Več

Management 3.0

Management 3.0

Obstaja veliko modelov in pristopov vodenja oz. managementa in vse se slišijo odlično. Težava je v tem, da vsebujejo veliko teorije, ki je ne znamo vedno uporabiti v praksi. Kaj konkretno lahko na…

Več

Agile Leadership

Agilno vodenje

Preživetje in uspeh organizacij v današnjem okolju sta zelo odvisna od njihove sposobnosti preoblikovanja, s ciljem, da bi postale bolj agilne. Agilnost je namreč odziv na nove razmere in izzive v…

Več

how to workshop

How to workshop a workshop

Sharing your knowledge as a trainer in a meaningful way, delivering participants exactly what they need through a workshop, is an art. With skills of training design, methodology, deep understanding…

Več

SOME CORPOHUB TOOLS

Študija primera podaljšanje naročniških razmerij z metodo Design Sprint

Namen študije primera je deljenje znanja, ključnih ugotovitev, podrobnih korakov in agende. O metodologiji in udeležencih Gre za predstavitev študije primera na konkretnem primeru…

Več

Stanje Agilnosti v Sloveniji

V podjetju CorpoHub d.o.o., želimo letno preveriti razširjenost uporabe agilnih metodologij v različnih organizacijah v Sloveniji. Namen raziskave je ocena stanja agilnosti v Sloveniji in primerjava…

Več

Business Model Canvas Plus

Business Model Canvas Plus

V podjetju CorpoHub smo “Business model canvas” nadgradili z zelo pomembnimi elementi iz “Lean Canvas (avtor Ash Maurya)”.  CH Business Model Canvas Plus uporabljamo in prilagajamo tako, da ustreza…

Več

Value Proposition Canvas Plus

Value Proposition Canvas (VPC) je še en “canvas” oz. orodje, ki ga je ustvaril Alex Osterwalder , izumitelj business model Canvas-a in soavtor Business Model Generation z Yvesom…

Več

state of Lean Innovation Slovenia 2019

Stanje Vitkega inoviranja v Sloveniji 2019

Vsa uspešna podjetja so uspešna, ker imajo dober sistem v proizvodnji izdelkov ali storitev, v prodaji, v človeških virih, v financiranju in v ostalem. Sistemi prinašajo večjo vrednost. Kaj pa sistem…

Več

pohvalnice

CorpoHub Pohvalnice

S Pohvalnicami boste zlahka spodbudili motiviranost in sodelovanje znotraj ekip. Prav vsak bo imel priložnost pozitivno izkušnjo deliti s preostalimi člani ekip in s tem preoblikovati kulturo ter…

Več

CorpoHub Check-in kartice

Ste se kdaj vprašali, zakaj nekateri sestanki preprosto ne stečejo, zakaj šef ali sodelavec zavrne vsako idejo, ki je dana na mizo? In kdaj drugič vse preprosto klikne in vaša ekipa doseže dogovor v…

Več

OUR HAPPY CLIENTS

Stay up to date

Interested in getting latest news on our events, meetups, hackathons and workshops? Leave your contact.

    SUBSCRIBE