LEAN INNOVATION

ChatGPT

ChatGPT v praksi

ChatGPT je jezikovni model, ki ga je razvilo podjetje OpenAI. Uporablja se lahko za pisanje besedil, generiranje idej, pomoč pri učenju, avtomatizacijo odgovorov v podpori strankam in še veliko več.…

Več

Mojstrstvo poslovnega inoviranja, MBI in E.MBI

Mojstrstvo poslovnega inoviranja (Mastery of Business Innovation – MBI) podaja miselnost, koncepte in prakse, ki spodbujajo sistematičnost vitkega in agilnega inoviranja vseh velikosti, v…

Več

Inoviranje v praksi – trojček delavnic

V tej delavnici raziskujemo pristope inoviranja v praksi. Poglobili se bomo v ključne elemente uspešnega inovacijskega procesa ter vam ponudili praktične nasvete za učinkovito implementacijo…

Več

Spreminjanje inovacijske kulture

Inovacijska kultura je ključnega pomena za organizacije, ki si želijo biti vodilne v inovacijah. Poudarjamo pomembnost ustvarjanja okolja, ki spodbuja kreativnost, sodelovanje in razvoj novih idej. Z…

Več

Hackathon

Ko razmišljate o vzpostavitvi odprte, učinkovite in sodelovalne inovacijske kulture v svojem podjetju, bi to seveda radi storili na motivacijski in privlačen način. Hackathon je odlična rešitev –…

Več

design thinking

Design Thinking

Ste se kdaj vprašali, kako lansirati nov izdelek, funkcionalnost ali storitev z minimalnim tveganjem in ali ste razmišljali, zakaj nekatera podjetja uspejo s svojimi kampanjami? Design Thinking je…

Več

design sprint

Design Sprint

Z Design Sprint pristopom lahko bistveno izboljšamo način, na katerega ekipa začne nov projekt/idejo, opredeli strategijo trženja in rasti oz. odgovori na kritično poslovno vprašanje. Design Sprint…

Več

Innovation Funneling System framework setting

In order to be innovative every organization should have a clear and well established system to successfully funnel innovative ideas internally and externally. Idea boxes or idea online platforms are…

Več

Presentation and pitching

Prezentiranje in pitching

Učinkovito prezentiranje, oziroma uspešnost predstavitve vaše ideje ali projekta je v največji meri odvisna od načina predstavitve. “Storytelling”, TED elementi (čustveno, originalno, nepozabno),…

Več

Playing Lean

Business game, where your team will learn how to use their scarce resources in the best possible way with the ambition to rule the market in 30 business turns. With Playing Lean you wil introduce…

Več

AGILE LEADERSHIP

Facilitacija (FPDM)

Ena od prednosti, ki jo imajo samoorganizirane ekipe, je njihova sposobnost sprejemanja odločitev na sodelovalen in avtonomen način. Le ta spodbuja interakcijo, skupno učenje in participativno…

Več

Upravljanje sprememb – change management

Upravljanje sprememb oz. change management v sodobnih timih Upravljanje sprememb je ključnega pomena za uspešnost organizacij v dinamičnem poslovnem okolju. Proces upravljanja sprememb organizacijam…

Več

basic agile

Osnove agilnosti – “ABC agilnosti”

Ali se srečujete s hitrimi spremembami v delovnem okolju? Ali želite sprejeti nov, veliko bolj učinkovit način dela? Ste že slišali za agilnost, Scrum, Kanban in druge podobne izraze, pa ne veste,…

Več

Organizing facilitating moderating

Organizacija, facilitacija, vodenje in moderiranje spletnih dogodkov

Moč spletnih dogodkov kot učinkovitega orodja za interaktivno komunikacijo, izobraževanje in povezovanje. Spletni dogodki omogočajo dostop do različnih vsebin in strokovnjakov, ne glede na geografsko…

Več

agile coaching

Agilni coaching

Poglobimo se v koncept agilnega coachinga. Ta je pristop o tem, kako lahko posamezniki, vodje, ekipe in organizacije dosežejo svoje cilje z mentorstvom, coachingom, učenjem in facilitacijo.…

Več

Agile Leadership

Agile Leadership Demo Session

Are you an HR manager having trouble convincing your management that your organization needs Agile Leadership or Agile Transformation? Or are you a management board member having trouble convincing…

Več

Psychological safety

Psihološka varnost

Psihološko varnost lahko opredelimo kot občutek varnosti, ki jo posameznik občuti v svoji ekipi. Da se pri svojem delu čuti dovolj varnega, da lahko izrazi svoje mnenje, dvome in postavlja vprašanja…

Več

emplyoee engagement

Employee engagement workshop

Engagement is a hot term, that has crucial benefits for employee performance. By openly discussing engagement with your team, you will create a transparent atmosphere in which you will define…

Več

creativity

Creativity & collaboration booster

Creativity represents one of the core competencies of every agile team. However, most teams lack time to be creative, they lack collaboration, that would allow true innovation and they often doubt…

Več

Management 3.0

Management 3.0

Obstaja veliko modelov in pristopov vodenja oz. managementa in vse se slišijo odlično. Težava je v tem, da vsebujejo veliko teorije, ki je ne znamo vedno uporabiti v praksi. Kaj konkretno lahko na…

Več

Agilno vodenje

Agilno vodenje

Agilno vodenje je pristop, ki omogoča vodjem, da uspešno vodijo ekipe skozi hitre spremembe in negotovosti. Preživetje in uspeh organizacij v današnjem okolju sta zelo odvisna od njihove sposobnosti…

Več

SOME CORPOHUB TOOLS

Študija primera podaljšanje naročniških razmerij z metodo Design Sprint

V tem članku je predstavljena Design Sprint metoda, ki omogoča hitro oblikovanje, testiranje in validacijo inovativnih idej. Korak za korakom vodnika vam bomo predstavili celoten postopek izvedbe…

Več

Stanje Agilnosti v Sloveniji

V podjetju CorpoHub se zavedamo pomembnosti agilnih metodologij v sodobnem poslovnem okolju. Zato vsako leto izvajamo obsežno raziskavo o uporabi agilnih pristopov med različnimi slovenskimi…

Več

Business Model Canvas Plus

Business Model Canvas Plus je nadgradnja orodja modeliranja poslovnih priložnosti Business Model Canvas. Dopolnjen model je namenjen še boljšemu razumevanju poslovne ideje. Model omogoča bolj…

Več

Value Proposition Canvas Plus

Value Proposition Canvas Plus, izboljšano orodje za oblikovanje inovativnih vrednostnih ponudb. Je nadgradnja priljubljenega modela, ki vam omogoča, da razvijete jasno in privlačno vrednostno ponudbo…

Več

state of Lean Innovation Slovenia 2019

Stanje Vitkega inoviranja v Sloveniji 2019

Koncept vitkega inoviranja v letu 2019. Predstavili bomo najboljše prakse, dosežke in pomembne mejnike, ki so zaznamovali področje vitkega inoviranja v tem obdobju. Vitko inoviranje se osredotoča na…

Več

pohvalnice

CorpoHub Pohvalnice

CorpoHub pohvalnice so posebna priznanja, ki jih podeljujemo za dosežke in izjemne rezultate. Z njimi imate priložnost pohvaliti svoje sodelavce za njihov trud, predanost in izjemno delo. Pohvalnice…

Več

CorpoHub Check-in kartice

Uporaba check-in kartic, ki omogočajo učinkovito sledenje in nadzor prisotnosti na dogodkih ter boljše upravljanje projektov. Check-in kartice so orodje, ki organizacijam omogoča natančno beleženje…

Več

OUR HAPPY CLIENTS

Stay up to date

Interested in getting latest news on our events, meetups, hackathons and workshops? Leave your contact.

    SUBSCRIBE