Dvig zavzetosti timov

Kdaj ste bili nazadnje del tima, kjer ste se vsi resnično trudili in bili zares zavzeti za skupni cilj? Kakšen je bil občutek? Kaj vse je bilo takrat drugače?

Na delavnici bomo raziskali, kaj zagotovi zavzetost, kaj jo ubija in kako jo lahko sistematično razvijamo.
Spoznali boste pristope in orodja orodja zaradi katerih se bodo člani tima počutili vključene, motivirane in pripravljene na preseganje meja.
Čeprav se zavzetost morda zdi kot prirojena lastnost, jo lahko z zavestnim trudom in pravim pristopom razvijemo in krepimo.
“Talent zmaga tekme, vendar ekipno delo in inteligenca osvojita prvenstva.” – Michael Jordan

DATUM4. april 2024LOKACIJALjubljanaCENARedna cena: 340 € + DDV
Zgodnja prijava: 290 € + DDV

(14 dni pred dogodkom)
PRIJAVA

Delavnica je namenjena vsem, ki želite izboljšati dinamiko in učinkovitost svojih timov. Pričakujte aktivno udeležbo in izkustveno učenje, s poudarkom na praktičnih orodjih in tehnikah za izboljšanje zavzetosti timov.

Delavnica presega klasični management, hierarhijo in delegiranje. Delavnica izpostavlja angažiranje vseh deležnikov pri so-vodenju zavzetih in uspešnih timov.

Če misliš, da zmoreš (dvigniti zavzetost tima) ali če misliš, da tega ne zmoreš, imaš prav. Povzeto po Henryju Fordu, Ford Motor Company.

 

Delavnico izvedemo v treh korakih:

  • AKTIVIRANJE – Predhodna priprava udeležencev na temo delavnice (udeleženci nekaj dni pred delavnico prejmete vprašanja za razmislek)
  • IZVEDBA – Izvedba delavnice po programu z zaključno retrospektivo
  • UTRJEVANJE – Bistvo znanja ni lastništvo, temveč uporaba znanja in izkušenj. Po delavnici prejmete dodatna gradiva in spodbude.

Na delavnici bo od 8 do največ 16 udeležencev.
Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.

 

Program delavnice

8.45: Sprejem udeležencev.

9:00 – 9:30: Uvod.
Izmenjava pogledov in izkušenj na temo zavzetosti timov.
Kratka razprava o vplivu zavzetosti na uspešnost tima in organizacije.
Pomen odprte miselnosti.

9:30 – 10:30: Posamezniki in tim.
Prepoznavanje osebnih motivatorjev. Projekt, motivatorji in zavzetost.
Vizija tima. Matrika kompetentnosti. Razvoj kompetenc.

10:30 – 10:45: Odmor

10:45 – 11:30: Soupravljanje tima.
Vodenje. Delegation Poker. Timski dogovori.

11:30 – 12:00: Spremljanje napredka tima.
Pravila. Vrednote in načela.
Samoorganiziranje (Kanban, Scrum). WLLR.
Vizualno razmišljanje, vizualno upravljanje, transparentnost.

12:00 – 13:00: Kosilo

13:00 – 14:30: Primer dviga zavzetosti z metodo Bliskovito odločanje.
Identifikacija ambicij in glavnih ovir za izboljšanje zavzetosti tima.
Iskanje ključnih rešitev za ključne ovire (ne)zavzetosti.
Program izboljšav.

14:30 – 14:45: Odmor

14:45 – 15:45: Principi in orodja zavzetega komuniciranja v timu
Psihološka varnost – Komunikacija – Zavzetost.
Rešitve za izboljšanje medsebojnega razumevanja, sodelovanja in medsebojne podpore znotraj tima (retrospektive, pohvale in nagrade, interni NSP/CES, sentiment).

15:45 – 16:00: Vprašanja in odgovori. Zaključek delavnice.
Povzetek ključnih spoznanj in razprava o tem, kako uporabiti naučene koncepte v realnih scenarijih.

V okviru delavnice bomo izvedli večji del naslednjih simulacij: Moving Motivators, Team Canvas, Team Competency Matrix, Delegation Poker, Lightning Decision Jam, How Might We?, Note&Vote, Effort/Impact Matrix idr.

Zavzetost ni zgolj delo; je strast. Ko smo strastni do skupnega cilja, delo postane užitek in izziv. Za vžig strasti ni potrebno veliko – predvsem si moramo to želeli.

Izvajalci (in/ali):

Lojze Bertoncelj,
svetovalec, facilitator in mentor inovacijskih in razvojnih ekip, praktik vitkih in agilnih metod razvoja novih poslovnih priložnosti/idej. Partner v družbi CorpoHub.

Vlado Begović,
Certificiran Chief Innovation Officer in Scrum Product Owner. Navdušen nad vitkimi in agilnimi pristopi. Moderator, trener pitchanja, povezovalec, komunikator.

Enej Gradišek,
promotor in praktik Design Sprint in Design Thinking pristopov, pospeševalec poslovnih modelov, strategij, procesov in transformacij. Certificiran ScrumMaster® in Design Sprint facilitator.

 

Termini in lokacije izvedbe:

Razpisni termin: 4. april 2024, 9.00 – 16.00.
Delavnica bo potekala v Ljubljani.
Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.

 

Kotizacija in prijava:

Cena delavnice za posameznega udeleženca je 340 € + DDV.
Cena za zgodnjo prijavo do 2 tedna pred delavnico je 290 € + DDV.

Popust za 2 ali več udeležencev iz iste družbe – 10%.

Prijava

Ostanite na tekočem

Dvakrat na mesec prejmite sveže pripravljene agilne trende, nasvete in trike za izboljšanje ekip in ostanite na tekočem z našimi odprtimi dogodki.

    NAROČITE SE