Inoviranje in agilnost skozi prakso

Branje in poslušanje o agilnih metodah in najboljših praksah je super. A ko jih doživite v varnem okolju, skozi igro, se učenje zares začne.

Tri konkretne in zelo poučne simulacije vsakega področja: Vitkega Inoviranja in Agilnosti, po katerih udeleženci spremenite poglede na agilnost, podjetnost, inovativnost in timske pristope.
Vsak lahko iz različnih virov pridobi ogromno teoretičnega znanja, zato smo se odločili, da teorijo podkrepimo in prikažemo v praksi.

Pripravili smo dve ločeni izvedbi  dragocenih simulacij agilnih in vitkih metodologij, ki bodo spremenile vaš pogled na vsakodnevno delo in jih lahko kadar koli implementirate v svojo ekipo/organizacijo.

Branje in poslušanje o agilnih metodah in najboljših praksah je super. A ko jih doživite v varnem okolju, skozi igro, se učenje zares začne.

Praktikum Agilnih praks

Celodnevno usposabljanje pokriva ključne vidike agilnega načina dela s tremi simulacijami v naslednjem vrstnem redu:

 • Kanban simulacija – Spoznajte uporabnost kanban-a skozi simulacijo in ključne “aha” trenutke.
 • Business value game – Simulacija iskanja poslovne vrednosti in prioritiziranja
 • Agilne žogice – Pomen ekipnega učenja oz. dostavljanja vrednosti ob hitrem iteriranju.

Praktikum Vitkih praks

Ključne simulacije vitkega inoviranja se izvajajo v naslednjem vrstnem redu:

 • Design Thinking – dvig vrednosti za uporabnika z empatičnostjo in discipliniranim testiranjem prototipov.
 • Playing Lean – postopna izgradnja produkta za konkretne potrebe strank v konkurenčnem okolju.
 • Retrospektive – pospeševanje ekipnega učenja ob primerno hitrem iteriranju procesov dela.

Vsako simulacijo začnemo s kratko predstavitvijo teme in zaključimo s pregledom lekcij, ki smo se jih naučili tekom simulacije.

Izvedba poteka na delavniški/izkustven način s poudarkom na individualnem in timskem delu z izmenjavo mnenj in izkušenj, z usmerjenimi diskusijami in refleksijami. Delavnice so strokovno vodene, interaktivne, intenzivne in praktične.

Delavnice so podprte z orodji in primeri iz prakse, priporočeno literaturo in vsebinami za poglobljeno raziskovanje, ki jih udeleženci dobijo ob zaključku. Udeleženci s prezentacijo prejmejo tudi izvod gradiva, ki nastane na delavnici.

Delavnica:

se izvaja ločeno v skupini z 12-16 udeleženci. Izvajamo ga izključno v živo.

Cilji:

 • Razumeti vlogo in pomen Design Thinkinga v današnjem času.
 • Spoznati proces izboljševanja uporabniške izkušnje v praksi.
 • Izkusiti Design Thinking pristop v konkretni poslovni oz. osebni situaciji.
 • Prepoznati moč divergentnega in konvergentnega razmišljanja, vključujoče in odprte miselnosti.
 • Izdelati refleksijo uporabe Design Thinking pristopa za sebe in lasten tim.
 • Razumeti širši pomen in uporabnost Kanban metode in orodja.
 • Izkusi, kako kompleksno je ustvarjanje poslovne vrednosti preko simulacije (igre).
 • Spoznati in razumeti pomen razumevanja strank in njihovih potreb.
 • Izkusiti prioritizacijo “backloga” (seznama zadolžitev) in pri prioritiziranju upoštevati različne dejavnike.
 • Razumeti, da je pri razvoju novih funkcionalnosti za stranke poslovno mišljenje ključnega pomena.
 • Izkusiti pravi pomen iterativnosti in iskanja poslovne vrednosti.

Kaj boste pridobili s to simulacijo?

 • Izkusili boste dinamiko hitrega “startup” osvajanja segmentov strank v zelo negotovi konkurenčni situaciji in ob močno omejenih virih.
 • Izkušnje vas bodo zelo verjetno napeljale na spremembe načina razvoja vaših novih izdelkov, storitev in internih procesov.
 • Spoznali boste, da imate še veliko rezerv v načinih dela.

Ciljna skupina:

Vsi, ki želite razumeti in doživeti vitke in agilne prakse, še posebej:

 • Celotni timi ali vsaj vodje razvoja ali prenove izdelkov, storitev ali (internih) procesov, da spoznate in izkusite vitke prakse,
 • Skrbniki inovacijskih procesov v večjih organizacijah, da boste bolje razumeli, usmerjali in preverjali delo na področju inoviranja,
 • Vodje udejanjanja trajnostnih strategij in digitalizacije, da boste lažje in hitreje prišli od besed k dejanjem,
 • Interni podjetniki in inovatorji, da pridobite na hitrosti učinkov svojega dela,
 • Člani projektne pisarne, da spoznate pristope k projektom v VUCA svetu,
 • Mentorji in coachi, ki se trudite pomagat ekipam doseči večjo učinkovitost in zadovoljstvo pri delu
 • Vodstvo – če že poznate osnove agilnosti in bi radi znanje poglobili in ga izkusili v praksi.
 • Vodje ekip – če bi radi sprejemali zavestne odločitve o tem, kje in kako postati bolj učinkoviti, prilagodljivi in samoorganizirani.
 • Vsi, ki vas zanimajo agilni pristopi in načela.

Kontaktirajte nas

  Ostanite na tekočem

  Dvakrat na mesec prejmite sveže pripravljene agilne trende, nasvete in trike za izboljšanje ekip in ostanite na tekočem z našimi odprtimi dogodki.

   NAROČITE SE