Pospešeno inoviranje z uporabo GenAI orodij

Ste že spoznali in doživeli, kako GenAI (generativna umetna inteligenca) spreminja naše vsakdanje delo in življenje?

Ta tehnologija naj bi našo učinkovitost dela dvignila precej bolj od vseh ključnih dosedanjih prebojnih tehnologij, med njimi so to parni stroj, elektrika, internet. Hkrati naj bi vodila do povsem novih rešitev.
GenAI orodja (OpenAI ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Dalle-3, Adobe Firefly, Midjourney, HeyGen idr. ) so daleč najhitreje razvijajoča se tehnologija in šele dobro začenjamo.
Bodite zraven.

DATUM16. april 2024LOKACIJALjubljanaCENARedna cena: 340 € + DDV
Zgodnja prijava: 290 € + DDV

(14 dni pred dogodkom)
PRIJAVA

Na delavnici “Pospešeno inoviranje” boste raziskali, kako lahko s spretno uporabo GenAI orodij temeljito pospešite načine inoviranja in razvoja, vse od (1) postavljanja strategij, prek (2) kreiranja priložnosti do (3) preverjanja tveganj in (4) izvedbe novih izdelkov in storitev.

Inoviranje + GenAI orodja = Pospešeno (avtonomno) inoviranje.

 

Delavnico izvedemo v treh korakih:

  • AKTIVIRANJE – Predhodna priprava udeležencev na temo delavnice (udeleženci nekaj dni pred delavnico prejmete vprašanja za razmislek)
  • IZVEDBA – Izvedba delavnice po programu z zaključno retrospektivo
  • UTRJEVANJE – Bistvo znanja ni lastništvo, temveč uporaba znanja in izkušenj. Po delavnici prejmete dodatna gradiva in spodbude.

Na delavnici bo od 8 do največ 16 udeležencev.
Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.

 

Program delavnice

8.45: Sprejem udeležencev.

9:00 – 9:30: Vpogled v procese vitkega in agilnega inoviranja, podprtega z GenAI orodji
Procesi sistematičnega vitkega in agilnega inoviranja, kot smo jih poznali doslej.
Kaj ostaja enako, kaj se spreminja? Kje vse lahko danes pridobimo na hitrosti in učinkovitosti?

9:30 – 10:30: Vloga GenAI orodij pri vsakdanjem delu, pri inoviranju in razvoju
Domači in tuji primeri iz prakse uporabe GenAI orodij.
Kako uporabiti GenAI orodja za učinkovito uporabo GenAI orodij?

10:30 – 10:45: Odmor

10:45 – 12:00: Ideacija s pomočjo GenAI orodij (praktično delo s promti)
Kreiranje ambicij, strategij in konkretnih podjetniških izzivov.
Kreiranje idejnih zamisli. Oblikovanje prvih verzij poslovnih modelov.

12:00 – 13:00: Kosilo

13:00 – 14:30: Eksperimentiranje s pomočjo GenAI orodij v praksi (praktično delo s prompti)
Tvorjenje hipotez in snovanje eksperimentov. “Sintetično” testiranje.
Interpretiranje rezultatov eksperimentov. Informirano odločanje. Vključujoče inoviranje.

14:30 – 14:45: Odmor

14:45 – 15:30: Gradnja kulture avtonomnega inoviranja (praktično delo s prompti, diskusije)
Spodbujanje kulture inoviranja znotraj organizacij ob podpori GenAI orodij.
Razprava o premagovanju ovir in opolnomočenju ekip za avtonomno inoviranje.
Varnost in etika. Skupnosti dobrih praks.

15:30 – 16:00: Vprašanja in odgovori. Zaključek delavnice.
Povzetek ključnih spoznanj in razprava o tem, kako uporabiti predstavljene pristope v domačem okolju.

Delavnica je praktična, zato pri udeležbi potrebujete svoj prenosni računalnik.
Na delavnici bomo uporabljali nekatera najbolj aktualna GenAI orodja za generiranje besedil, slik, govora, videov in pretvorb med njimi.

Udeleženci ne potrebujete nobenega znanja programiranja ali poznavanja tehnologij.
Podrobnejša priporočila glede udeležbe prejmete pred samo delavnico.

Jaz + GenAI > Jaz

 

ZAKAJ se udeležiti te delavnice?

Oblikovanje zahtevkov (pozivov, promptov)

Osvojili boste osnovne veščine sodelovanja z orodji generativne umetne inteligence (GenAI), spoznali novo besedišče in veščine, ki vam bodo pomagale vključiti to tehnologijo v vaše obstoječe procese. Poglobili se boste v najnovejša orodja, preučili trende, razvili strategije za vključevanje AI v realne aplikacije in nato nove poglede in znanja uporabili v praktičnih vajah.

Pospeševanje inoviranja v vseh fazah

GenAI orodja vas ne nadomestijo, lahko pa vas pospešijo in izboljšajo. Z GenAI orodji lahko hitreje in podrobneje raziščete razmere na trgih, si oblikujete digitalne uporabniške “persone”, analizirate poti uporabnikov, generirate ideje in rešitve ter jih hitro prototipiranje. S praktičnim delom boste prepoznali vrzeli v svojem trenutnem inovacijskem / razvojnem / oblikovalskem procesu.

Odnos med človekom in umetno inteligenco

Ena ključnih kompetenc prihodnosti je razumevanje in obvladovanje interakcij med človekom in računalnikom oz. tehnologijo. S pomočjo nalog, razprav in strokovnih povratnih informacij boste spoznavali odgovorno in etično uporabo GenAI orodij pri vašem konkretnem delu in v družbi na splošno.

Izvajalci (in/ali):

Lojze Bertoncelj,
svetovalec, facilitator in mentor inovacijskih in razvojnih ekip, praktik vitkih in agilnih metod razvoja novih poslovnih priložnosti/idej. Partner v družbi CorpoHub.

Enej Gradišek,
promotor in praktik Design Sprint in Design Thinking pristopov, pospeševalec poslovnih modelov, strategij, procesov in transformacij. Certificiran ScrumMaster® in Design Sprint facilitator.

 

Termini in lokacije izvedbe:

Razpisni termin: 16. april 2024, 9.00 – 16.00.
Delavnica bo potekala v Ljubljani.
Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.

 

Kotizacija in prijava:

Cena delavnice za posameznega udeleženca je 340 € + DDV.
Cena za zgodnjo prijavo do 2 tedna pred delavnico je 290 € + DDV.

Popust za 2 ali več udeležencev iz iste družbe – 10%.
Popust za 4 ali več udeležencev iz iste družbe – 20%.

Količinski popusti veljajo znotraj istega kvartala za poljubno kombinacijo prijav na GenAI delavnici:

Primer: trije udeleženci na osnovno delavnico in eden na napredno pomeni 4 udeležbe in 20% popusta za vsako udeležbo (v primeru zgodne prijave je to 4 * 290*0,8 = 4 * 232 = 928 EUR + DDV.

 

Ključne reference:

Webinarji za več 100 ljudi.
Ena ali več izvedb internih delavnic v družbah: NLB, A1 Slovenija in A1 Hrvaška, Riko, Krka, Ljubljanske mlekarne, Slovenian Business Club, Elektronček, Aragon, SDH, Slovenske železnice, Sava Turizem, Valamar, NIL, Ministrstvo za kulturo …
Uporaba GenAI orodij v siceršnjih CorpoHub programih usposabljanja, hackathonih, design sprintih …
GPT Slovenia – Organizacija in izvedba lastnega dogodka.
Gostovanje s GPT temo/delavnico na dogodkih organizatorjev AmCham, Marketing Magazin, GZS, PlanetGV.

Prijava

Ostanite na tekočem

Dvakrat na mesec prejmite sveže pripravljene agilne trende, nasvete in trike za izboljšanje ekip in ostanite na tekočem z našimi odprtimi dogodki.

    NAROČITE SE