Kreiranje učinkovitih poslovnih modelov

Bistvo dobrega poslovnega modela je, da učinkovito rešuje problem, ki ga je vredno rešiti. Podjetja največkrat propadejo zaradi slabih poslovnih modelov, ne pa slabih poslovnih načrtov.

Na trgu nastopamo s poslovnimi modeli in ne z izdelki in storitvami. Poslovni modeli so precej več kot le prodajni modeli. Zgolj ideje, invencije in tehnične inovacije so premalo. Do dobrih poslovnih rešitev lahko pridemo izkustveno in intuitivno, lahko pa jih s pomočjo dobro preverjenih “receptov” zgradimo zelo načrtno, premišljeno in hitro.

Poslovne modele definiramo s kratkimi in jedrnatimi odgovori na vprašanja, kot so: kdo so stranke, katero težavo, potrebo ali željo jim rešujemo, kaj je naš izdelek oz. storitev, kaj so alternative, kakšno vrednost jim z izdelkom/storitvijo ponujamo, prek katerega kanala dostopamo do njih, kako gradimo odnos z njimi, katere vire angažiramo, kaj delamo, s kom delamo, koliko nas to stane in kaj imamo od tega.

DATUM28. feb. 2023LOKACIJALjubljanaCENARedna cena: 390 € + DDV
Zgodnja prijava: 340 € + DDV

(14 dni pred dogodkom)
PRIJAVA

Delavnico izvedemo v treh korakih:

 • AKTIVIRANJE – Predhodna priprava udeležencev na temo delavnice (udeleženci nekaj dni pred delavnico prejmejo priporočeno branje, video posnetek, vprašanje za razmislek)
 • IZVEDBA – Izvedba delavnice po okvirnem programu z obveznim (wrap-up, to do) zaključkom
 • UTRJEVANJE – Delavnici sledi nekaj tednov kasneje kratko organizirano online srečanje, namenjeno pogovoru o ovirah in izkušnjah pri udejanjanju tematike delavnice v praksi.

Na delavnici bo največ 12 udeležencev.
Delavnico izvajamo v okviru razpisnih terminov ali interno, v podjetjih.

Program osrednjega dela delavnice v trajanju od 9.00 – 16.00:

Konceptualni del – 9.00 – 11.00

 • Kratek uvod v pomen in logiko poslovnih modelov.
 • Pregled dosedanjih izkušenj udeležencev na temo poslovnih modelov in modeliranja.
 • Pomen okolja za delo s poslovnimi modeli (raznolikost ekipe, psihološka varnost, vizualizacija …)
 • Proces izgradnje poslovnih modelov – kje in kako začeti.
 • Model ponudbene vrednosti, koncept “Jobs to be done”.
 • Model ni sam – veriga/ekosistem poslovnih modelov.
 • Primeri poslovnih modelov izdelkov oz. storitev.

Praktični del – 11.15 – 15.00 (vmes čas za skupno kosilo)

 • Izbor idej, oblikovanje manjših ekip, koncipiranje poslovnih modelov.
 • Predstavitev prve verzije poslovnih modelov med skupinami. Zajem povratnih mnenj.
 • Medsebojna predstavitev izboljšanih zapisov poslovnih modelov.
 • Ključne predpostavke v konkretnih poslovnih modelih.
 • Koncipiranje eksperimentov. Možnost iteracij in pivotiranj.
 • Hitra ocena zrelosti investiranja v nov poslovni model.

Zaključni akcijski del – 15.15 – 16.00

 • Poti in ovire za prenos novih znanj in izkušenj iz delavnice v prakso.


Nekaj tednov po delavnici sledi organizirano dodatno kratko online srečanje z namenom utrjevanja teme delavnice. 
Na srečanju pregledamo izvajanja zavez udeležencev, si izmenjamo izkušnje, zaupamo ovire, na katere smo naleteli pri uporabi teme v praksi in skupaj poiščemo (naj)boljše rešitve.

Izvajanje delavnice

Delavnica je kombinacija predavanj, oredotočenih razprav, primerov iz prakse ter konkretnega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj. Vse delavniške materiale in orodja priskrbimo v CorpoHubu.

Delavnica temelji na izboljšanih modelih Business Model Canvas Plus in Value Proposition Canvas Plus.

Komu in čemu je delavnica namenjena?

Na delavnico ste posebej vabljeni:

 • člani ekip ter vodje razvoja ali prenove izdelkov, storitev ali (internih) procesov,
 • vodje poslovnega razvoja in strategij, vodje procesov inoviranja,
 • vodje udejanjanja trajnostnih strategij in digitalizacije,
 • interni podjetniki in inovatorji,
 • člani projektne pisarne,
 • predstavniki korporativnega investiranja.

Ključni cilji izkustvene delavnice:

 • Razumeti pomen konkretnih ambicij za stalni razvoj enote/družbe.
 • Spoznati miselnost, vrednote in osnovne principe vitkih (brez balasta) in agilnih pristopov.
 • Jasno razumeti proces uporabe posameznih modelov s simulacijami na izbranih primerih.
 • Izkusiti pomen zgodnjih in stalnih testiranj (iteracije).
 • Pregledati priložnosti za uporabo modelov v naslednjih tednih in ustvariti akcijske načrte
 • Samostojna uporaba Canvasov pri prihodnjih projektih.

Na/po delavnici boste dobili:

 • neposredno uporaben praktičen pogled na tematiko poslovnih modelov,
 • precej a-ha momentov zaradi konkretnega dela v timih na konkretnih in relativno realnih poslovnih modelih,
 • rešitve za hitre izboljšave lastnega dela,
 • vpogled v izbrane primere iz aktualne prakse v Sloveniji in tujini,
 • posebno delovno gradivo z navedbami virov za samostojen dodaten študij,
 • kopijo vsebine, ki jo bomo ustvarili na sami delavnici,
 • (in nenazadnje) odlično priložnost za druženje s kolegi.

 

Izvajalec:

Lojze Bertoncelj,
svetovalec, moderator in mentor kororativnega inoviranja ter vitkihin agilnih metod razvoja novih poslovnih priložnosti/idej. Partner v družbi CorpoHub.

 

Termini in lokacije izvedbe:

Razpisni termin: 28. februar 2023, 9.00 – 16.00.
Delavnica bo potekala na lokaciji v Ljubljani.
Delavnico z dodatnimi prilagoditvami izvajamo tudi interno v podjetjih.

 

Kotizacija in prijava:

Cena delavnice za posameznega udeleženca je 390 € + DDV.
Cena za zgodnjo prijavo do 2 tedna pred delavnico je 340 € + DDV.

Popust za 2 ali 3 udeležence iz iste družbe – 10%.
Popust za 4 ali 5 udeležencev iz iste družbe – 20%.
Popust za 6 ali več udeležencev iz iste družbe – 30%.

Količinski popusti veljajo znotraj istega kvartala za poljubno kombinacijo prijav na tri praktične delavnice na temo vitkega inoviranja:

Prijava

Ostanite na tekočem

Dvakrat na mesec prejmite sveže pripravljene agilne trende, nasvete in trike za izboljšanje ekip in ostanite na tekočem z našimi odprtimi dogodki.

  NAROČITE SE