Mojstrstvo poslovnega inoviranja – MBI

V tem sistematičnem 24-urnem programu boste spoznali vitka in agilna orodja in metode ter strategije, ki jih proaktivni posamezniki in timi uporabljajo za spreminjanje prihodnosti: re-inoviranje poslovnih modelov, izvajanje trajnostnih in digitalnih preobrazb, dvigovanje dodane vrednosti na zaposlenega …

Kombinacija negotovih razmer v okolju, neposredni pritiski konkurence ter lastne ambicije po rasti nas neprestano silijo v vse pogostejše spremembe produktov, storitev in notranjih procesov. Brez sistematičnega in učinkovitega poslovnega inoviranja je naša prihodnost zelo negotova, tako na nivojo države, kot posamezne organizacije. Inoviranje po navdihu ne zadostuje več.

Inoviranje se ne zgodi samo od sebe. Ključni so dobro informirani, usposobljeni in motivirani posamezniki in timi in šele potem tehnologije.

Najbolj učinkovite spremembe ali inovacije se ne zgodijo naključno – zgradijo se načrtno!

DATUM15. - 29. mar. 2023LOKACIJALjubljanaCENARedna cena: 2.490 € + DDV
Zgodnja prijava: 2.090 € + DDV

(14 dni pred dogodkom)
PRIJAVA

Kar je MBA (Mastery of Business Administration) za redno poslovanje,
to je MBI (Mastery of Business Innovation) za inoviranje.

 

Povzetek programa:

 • OBSEG: 24 neto ur – štirje polni dnevi v razmaku treh tednov.
 • DINAMIKA: Priprava – 2 dneva –individualno delo – 1 dan – individualno delo – 1 dan – individualna pomoč/svetovanje.
 • INDIVIDUALNO DELO: Med posameznimi dnevi usposabljanja je čas za premislek ter “domače naloge”; del programa je priprava konkretnega načrta prihodnjih inovacijskih aktivnosti v družbi.
 • POMOČ PO ZAKLJUČKU PROGRAMA: Program vključuje dodatno 1:1 pomoč oz. svetovanje pri zasnovi in izvedbi konkretnih aktivnosti podjetja v trajanju do 2 uri v prve pol leta po zaključku programa.
 • GRADIVO in STROKOVNA LITERATURA: Udeleženci poleg obsežnega gradiva prejmete tudi eno izmed poslovnih knjig s področja korporativnega inoviranja po lastnem izboru: The Innovator’s Handbook 2022, The Corporate Startup, Innovation Accounting, The Startup Way ali Lead and Disrupt.
 • PODPORA SKUPNOSTI INNOLUMNI: Dostop do brezplačnih InnoLumni dogodkov.
 • MAJHNA SKUPINA: Program MBI izvajamo za skupino od le 4 do 8 udeležencev.

Vabljeni, da se programa Mojstrstvo poslovnega inoviranja udeležite:

 • vodje / skrbniki inovacijskih aktivnosti, CINO-ti
 • vodje / izvajalci raziskav in razvoja novih izdelkov, storitev ali procesov,
 • vodje poslovnega razvoja in strategij, digitalizacije, trajnostnih preobrazb,
 • vodje razvoja kadrov in organizacijskih sprememb,
 • vodje / člani projektnih pisarn,
 • predstavniki korporativnega investiranja,
 • podjetniki in inovatorji, podjetniški mentorji …

!!! Če so spremembe / inoviranje ena od vaših top 3 prioritet:

 • ne čakajte na navdih ali srečo in ne odlašajte predolgo,
 • zmanjšajte razlike med inovacijskimi ambicijami in zmogljivostjo organizacije,
 • sprostite inovacijske potenciale kolektiva in okolja,
 • naredite inoviranje ponovljivo (vedno znova), razširljivo (vsi deli organizacije) in trasparentno – sinergično,
 • zgradite učinkovit inovacijski program 2023, ki bo močno gonilo pozitivnih sprememb kulture dužbe in ustvarjanja večjih vrednosti,
 • uporabite preverjene načine dela in orodja, ki jih ponuja program Mojstrstvo poslovnega inoviranja.

 

Že 13-ta izvedba programa, ki ga izvajamo že od leta 2017 dalje.

 

VSEBINA:

Pred začetkom: Pregled priporočenih spletnih virov (članki, video) na temo vitkega in agilnega poslovnega inoviranja ter oblikovanje osebnih zanimanj, potreb in pričakovanj glede mojstrskega programa inoviranja.

Dan 1: Strateški pogledi na sistematično inoviranje
Umestitev inoviranja v siceršnje poslovanje.

 • Modul 1:
  Inovacijska strategija + kultura
  VUCA svet. Megatrendi in priložnosti post-kriznih obdobij. Strateške vrzeli in poslovni izzivi. Inovacijska strategija. Tehnično/ehnološko in poslovno. Notranje in zunanje inoviranje. Tekoče izboljšave in prebojno inoviranje. Model ocenjevanja stanja inovacijske kulture v družbi.
 • Modul 2:
  Vodenje + inovativnost
  Pomen voditeljstva in vodij. Ustvarjanje psihološko varnega okolja. Sožitje izvajalskih in inovacijskih/podjetniških/raziskovalnih vlog v širšem ekosistemu podjetja. Prepoznavanje in odpravljanje internih ovir za sistematično inoviranje. Primeri pristopov k inoviranju v večjih družbah.
 • Modul 3:
  Moderiranje kreativosti – 10x ideje
  Kreativna samozavest/inteligenca. Vloge v procesih ideacije. Poti do malih in velikih idej. Zahtevnejše oblike moderiranega zajemanja idej: Kaizen, Hackathon, Process Hack, UX Hack, Retrospektiva … Pomen (drugačnega) okolja za večjo kreativnost.

Poglobljena delavnica Ideje – Kreativnost je nova produktivnost >>

 

Dan 2: Dan za prakso – PRAKTIKUM
Podjetniške simulacije za dvig zmogljivosti inoviranja v družbi.

 • Modul 4:
  Design Thinking / Sprint
  Kaj je/ni Design Thinking? Praktična simulacija Design Thinking procesa. Prenos izkušenj iz simulacije v realno poslovno okolje udeležencev. Primeri Design Sprint testiranj velikih negotovih poslovnih priložnosti.
 • Modul 5:
  Playing Lean / Lean Startup
  Simulacija vitkega podjetništva z namizno igro Playing Lean – iterativen razvoj negotovega izdelka ob hkratnem tekmovanju za dosego prevlade na trgu. Prenos izkušenj iz igre v realno poslovno okolje udeležencev.
 • Modul 6:
  Agilnost / Retrospektive
  Agilna miselnost, vrednote, načela ter prakse in orodja kanban in scrum. Učinkoviti, samo-organizirani inovacijski timi. Merjenje delovne hitrosti. Pomen in vrste retrospektiv. Simulacija retrospektive Start-Stop-Continue ter Weekly Lessons Learned Report.

Praktikum podjetnosti in inoviranja kot samostojna delavnica >>

Premislek / Domača naloga: Oblikovanje strateških izzivov lastne organizacije – usmeritev prebojnega inoviranja.

 

Dan 3: Delovanje inovacijskega stroja v praksi
Koncipiranje gradnikov inovacijskega storja – korak po koraku.

 • Modul 7:
  Startupiranje poslovnih priložnosti
  Startup miselnost, principi in praksa. Koncepti oz. orodja Business Model Canvas Plus, Value Proposition Canvas Plus, Jobs To Be Done. Ključne predpostavke, prototipi, testiranja in pivotiranja. Tehnike rasti. Hitrost učenja tima. Primeri iz prakse in kaj vse gre lahko narobe.
  Podrobnejša delavnica Kreiranje učinkovitih poslovnih modelov >>
 • Modul 8:
  Upravljanje inoviranja na podjetniški način
  Razvrščanje poslovnih priložnosti – Cynefin, H1-3. Metrike za merjenje inovacijskega napredka. Lestvica Investment Readiness Level za prebojno inoviranje. Postopnost financiranja. Vloga “odborov za rast” (Growth/Venture Board). Delovanje modernih družb.
 • Modul 9:
  Vzpostavljanje konkretnega inovacijskega stroja.
  Sistematičnost pridobivanja kompetenc: informiranje, usposabljanje, delovanje. Spreminjanje inovacijske kulture. Strateško usmerjanje od zajemanja, preko inkubacije in pospeševanja, do integracije novih poslovnih modelov. Pridobivanje podpore ključnih deležnikov – pitchanje. Organigraf inovacijskega stroja.

Premislek / Domača naloga: Zapis ambicij sistematičnega inoviranja za svojo organizacijo oz. tim ter priprava prve verzije pitcha za odločevalce.

 

Dan 4: Od besed k dejanjem
Zaključek upsosabljanja s praktičnimi demonstracijami.

 • Modul 10:
  Pitchanje idej
  Vaja pitchanja lastnih/timskih/organizacijskih ambicij ter izmenjava mnenj udeležencev. Iz teorije pitcanja: Kaj, komu in zakaj pitchamo? Struktura in lastnosti dobrih predstavitev/zgodb. Nasveti, triki in orodja za povečanje učinkovitosti nastopanja / predstavljanja. Pitchanje na daljavo (virtualna okolja).
 • Modul 11:
  Bliskovito odločanje – poslovna simulacija
  Konkretna simulacija jasno strukturirane in fokusirane debate – bliskovitega in učinkovitega odločanja, kaj je potrebno/vredno najprej storiti. Prenos izkušenj iz simulacije v lastna okolja.
 • Modul 12:
  Lean Coffee / zaključna debata
  Zajem in obravnava vprašanj udeležencev (aktualni problemi in izzivi, dodatna pojasnila) – pogovor med udeleženci. Podpora skupnosti InnoLumni.

 

Bonus: Individualna pomoč, svetovanje
Individualno svetovanje pri zasnovi in izvedbi konkretnih inovacijskih aktivnosti podjetja oz. pomoč za rešitev konkretnega problema ali izziva inoviranja. Do 2 uri v prve pol leta po zaključku programa.

Način izvedbe programa:

 • kombinacija predavanj, primerov iz prakse ter konkretnega individualnega in timskega dela
 • demonstracija/izkušnja cca. 20 konkretnih vitko-agilnih orodij in metod, ki jih lahko takoj uporabite pri svojem rednem, projektnem ali inovacijskem delu
 • bogata .ppt gradiva, primeri dobre literature, priporočila video vsebin za poglobljene raziskave
 • dokumentiranje vseh vsebin, ki jih udeleženci soustvarite na sami delavnici
 • mreženje in izmenjava mnenj in izkušenj med vsakokratnimi udeleženci
 • kasnejša izmenjava znanj in izkušenj znotraj InnoLumni skupnosti

Vsak udeleženc po uspešnem zaključku programa prejme uradni CorpoHub certifikat MBI – Mojster poslovnega inoviranja.

Termini izvedb

Program izvajamo v razpisnih terminih ter individualno v podjetjih.

Razpisni termini:
2023: 15., 17., 22. in 29. marec, vsakič med 9.00 – 16.00, @Ljubljana

Kotizacija in prijava:

Cena programa za posameznega udeleženca:

Izvedba v živo – 2.490 € + DDV.
Popust za zgodno prijavo vsaj 2 tedna pred začetkom – 400 €.
Popust za prijavo dveh ali več udeležencev iz istega podjetja – 10%.

Prijava

Izvajalec programa:

Lojze Bertoncelj.  Svetovalec, facilitator in mentor vitkega inoviranja in agilnega dela. Izvajalec konceptov Lean Innovation, Lean Startup, Design Thinking / Sprint. Kreator Tedna vitkega inoviranja (Lean Slovenia) in programa Mojstrstvo poslovnega inoviranja. Certificiran ScrumMaster® in mentor LEGO® SERIOUS PLAY®. Podjetnik in inovator z izkušnjami iz korporacij. Od leta 2013 mentor več 100 podjetniških timov.

Reference:

Dosedanji udeleženci tovrstnega programa so iz družb: A1, Adria Mobil, Adria Dom, Akrapovič, BTC, Domel, Endava (prej Comtrade CDS), ebm-papst Slovenija, Eurel, Gen-I, Generali zavarovalnica, Hidria, Iskra, Iskratel, Jata Emona, Kolektor, Kolektor Orodjarna, Lek/Novartis, Merkur Trgovina, Mladinska knjiga Založba, M Sora, Muflon, NKBM, NLB, Petrol, Pošta Slovenije, Radeče papir nova, SRC, Steklarna Hrastnik, T-2, Telekom Slovenije, TPV Automotive, Zavarovalnica Sava, Zavarovalnica Triglav.

“Posebej všeč mi je bilo sproščeno vzdušje in neposredna komunikacija skupine s predavatelji, ki so nam bili vedno na voljo. Zares so ekipa, ki z zgledom izkazuje pripadnost svojemu poslanstvu, ki je tudi naše, to je biti čim boljši Chief Innovation Officer – CINO.”
Darja Ferčelj Temeljotov, Lek

“Celoten program je bil zame izjemna izkušnja, zelo privlačna in pronicljiva. Takoj sem lahko začela dodajati vrednost svojemu vsakodnevnemu delu, kot je izvajanje oblikovalskega razmišljanja, kako spodbuditi kreativnost in ustvarjalno miselnost, kako zbirati in izvajati inovacije itd.”
Polona Novak Maljkovic, SAS

“Certifikacijski program mi je dal predvsem nov miselni okvir in s tem pa tudi nova orodja, metode ter načine razvojnega dela, ki bodo pospešila naša razvojna prizadevanja in nam zagotovila svetlo prihodnost. Pot v novo prihodnost se prične z novimi koncepti razmišljanja.”
Boštjan Veber, Akrapovič

“V sklopu tega usposabljanja sem spoznala kopico novih orodij, ki mi pomagajo pri dnevnem reševanju situacij, ki nastajajo v vseh fazah timskega dela od viharjenja idej, do končne izvedbe pravih inovacij.”
Mojca Brecelj, Generali zavarovanje

 

*****
O programu Mojstrstvo vitkega in agilnega poslovnega inoviranja z drugimi besedami:

 • razvoj osebnih kompetenc na področju sistematičnega izvajanja in upravljanja inoviranja,
 • 12 modulov intenzivnega praktičnega poslovno-podjetniškega usposabljanja na področju sistematičnega inoviranja,
 • vsaj 20 konkretnih vitko-agilnih orodij in metod, ki jih lahko takoj uporabite pri svojem delu, naj bo to redno, projektno ali inovacijsko,
 • vpogled v primere dobrih praks na strateškem, taktičnem in operativnem nivoju,
 • usmeritve za spremembe kulture delovanja podjetja v smeri večje vitkosti, agilnosti in odpornosti,
 • bogato delovno gradivo (.ppt, Miro, .pdf) z navedbami virov za samostojen dodaten študij,
 • eno izmed poslovnih knjig s področja korporativnega inoviranja: The Innovator’s Handbook 2022, The Corporate Startup, Innovation Accounting, The Startup Way ali Lead and Disrupt.
 • uradni CorpoHub certifikat MBI – Mojster poslovnega inoviranja in povabilo v skupnost InnoLumni,
 • do 2-urna individualna svetovalna pomoč za rešitev konkretnega problema ali izziva inoviranja,
 • (in nenazadnje) odlično priložnost za druženje s podjetnimi in inovativnimi kolegi.


Program Mojstrstvo poslovnega inoviranja odgovarja na naslednja vprašanja: 

 • Kje začeti? Strategija inovacij + kultura.
 • Kaj so temelji uspešnega inoviranja? Vodenje + inovativnost.
 • Kaj so vaše možnosti? 10x inovativnost.
 • Kako priti do obetavnih idej? Ideje + koncepti.
 • Kako preizkusiti ideje? Design Thinking + Sprint.
 • Kaj vse gre lahko narobe? Poslovna simulacija Playing Lean.
 • Kako zgraditi dobre poslovne rešitve – posle? Lean Startup + Scaleup.
 • Kako obvladati na desetine priložnosti hkrati? Upravljanje portfelja inovacij.
 • Kako povečati učinkovitost dela? Agilno delo + orodja.
 • Kakšen bo vaš inovacijski stroj? (projektna naloga)
 • Kje in kako pridobiti potrebne vire? Predstavljanje idej in pridobivanje podpore.

 

Poslovno inoviranje (Business/Corporate Innovation) je jin-jang “dvojček” z v Sloveniji bolj uveljavljenim tehnološko-tehničnim inoviranjem. Tehnološko-izdelčna inovacija dobi visoko vrednost šele pri primerni umestitvi na trg (poslovno inoviranje).

Da, mojstrski program izvajamo tudi interno!

Večje in ambicioznejše organizacije imajo večje in posebne potrebe.
Povpraševanje za interno izvedbo program-a pošljite na: lojze.bertoncelj@corpohub.com.

Izvajamo tudi Ececutive verzijo programa Mojstrstvo poslovnega inoviranja – E.MBI.
Gre za izvedbo za največ dva udeleženca v le enem dnevu.

Prijava

Ostanite na tekočem

Dvakrat na mesec prejmite sveže pripravljene agilne trende, nasvete in trike za izboljšanje ekip in ostanite na tekočem z našimi odprtimi dogodki.

  NAROČITE SE