Mojstrstvo poslovnega inoviranja – MBI

Zakaj, kje in kako inovirati? Sistematično in rutinirano?

Negotove razmere, pritiski konkurence, lastne ambicije – vse to nas sili v spremembe. Spreminjamo produkte, storitve, notranje procese. Tudi po več deset stvari hkrati.

Brez učinkovitih in ponovljivih procesov stalnega izboljševanja in občasno prebojnega inoviranja je prihodnost negotova. Inoviranje po navdihu? To ne zadostuje več.

V 24-urnem programu MBI – Mojstrstvo poslovnega inoviranja, boste odkrili vitka in agilna orodja za spreminjanje prihodnosti: re-inoviranje poslovnih modelov, izvajanje trajnostnih in digitalnih preobrazb, dvigovanje dodane vrednosti na zaposlenega. Spoznali boste metode in strategije, ki jih uporabljajo podjetni proaktivni posamezniki in timi. Uporabljate ta orodja?

Ključ do uspeha: Ljudje pred tehnologijo!

Spremembe se ne zgodijo same po sebi. Ključni so ljudje: dobro informirani, usposobljeni, motivirani. Tehnologija je šele na drugem mestu. Zgolj osnova.

DATUM3. apr. - 24. apr. 2024LOKACIJALjubljanaCENARedna cena: 1.990 € + DDV
Zgodnja prijava: 1.790 € + DDV

(14 dni pred dogodkom)
PRIJAVA

Najbolj učinkovite spremembe ali inovacije se ne zgodijo naključno – zgradijo se načrtno!

 

Povzetek programa:

 • TRAJANJE: 24 ur progama je razdeljenih na štiri polne dneve v razmaku treh tednov. .
 • DINAMIKA: Individualna priprava – 2 dneva skupinskega dela – Individualno delo – Dan za skupinsko delo – Individualno delo – Dan za skupinsko delo – Naknadna individualna pomoč/svetovanje.
 • INDIVIDUALNO DELO: Med posameznimi dnevi usposabljanja boste imeli čas za premislek in pripravo konkretnega načrta za prihodnje inovacijske aktivnosti v vaši družbi.
 • POMOČ PO ZAKLJUČKU PROGRAMA: Dodatno 1:1 svetovanje do 2 uri v prvih šestih mesecih po zaključku programa.
 • GRADIVO in STROKOVNA LITERATURA: Poleg obsežnega gradiva prejmete tudi izbrano poslovno knjigo s področja korporativnega inoviranja, kot so The Innovator’s Handbook 2022, The Corporate Startup, Innovation Accounting, The Startup Way ali Lead and Disrupt.
 • PODPORA SKUPNOSTI INNOLUMNI: Dostop do brezplačnih InnoLumni dogodkov.
 • MAJHNA SKUPINA: Program MBI je omejen na 4 do 8 udeležencev, kar zagotavlja osebno pozornost in podporo.

Ste pripravljeni na sistematično in ponovljivo inoviranje prihodnosti? Pridružite se nam!

Kar je MBA (Mastery of Business Administration) za redno poslovanje,
to je MBI (Mastery of Business Innovation) za inoviranje.

Vabljeni na program MBI – Mojstrstvo poslovnega inoviranja:

 • Vodje in skrbniki inoviranja: Ste odgovorni za inovacijske aktivnosti? Ta program je za vas.
 • Vodje raziskav in razvoja: Delate na novih izdelkih, storitvah ali procesih? Pridružite se nam.
 • Strategi poslovnega razvoja: Se ukvarjate z digitalizacijo, trajnostnimi preobrazbami? Ta program vam bo zelo koristil.
 • Vodje kadrov in organizacijskih sprememb: Želite razumeti tisto pravo naravo inoviranja? Pridružite se nam.
 • Projektni managerji in člani projektnih pisarn: Iščete nove načine za izboljšanje vodenja in spremljanja projektov? Ja, vsekakor.
 • Predstavniki korporativnega investiranja: Bi radi znižali tveganja v poslovne priložnosti? Pridružite se nam.
 • Podjetniki, inovatorji in podjetniški mentorji: Ste gonilna sila sprememb? Ta program vas bo resnično opolnomočil.

Ste pripravljeni na naslednji korak v karieri? Poglejte si podrobnosti programa in če vas pritegne, se nam pridružite.

 

Zadnjič letos!!!
Že 13-ta izvedba programa, ki ga izvajamo že od leta 2017.
Tokratna izvedba bo na več mestih podprta s ChatGPT in drugimi GPT orodji.

 

VSEBINA:

Pred začetkom programa: Udeleženci bodo imeli dostop do skrbno izbranih spletnih virov, vključno s članki in videoposnetki, ki obravnavajo teme vitkega in agilnega poslovnega inoviranja. Ta uvodna faza je namenjena spodbujanju razmisleka in oblikovanju osebnih zanimanj, potreb in pričakovanj glede mojstrskega programa inoviranja. Cilj je zagotoviti, da vsak udeleženec začne program z jasno vizijo in osredotočenostjo na tisto, kar želi doseči.

Dan 1: Strateški pogledi na sistematično inoviranje
Umeščanje inoviranja v poslovno strategijo.
 • Modul 1:
  Strateški izzivi in inovacijska kultura
  VUCA svet. Obvladovanje megatrendov in priložnosti po krizah. Identifikacija strateških vrzeli in poslovnih izzivov. Pomoč ChatGPT-ja pri kreiranju in analiziranju strategij. Tehnično/tehnološko in poslovno inoviranje. Notranje in odprto zunanje inoviranje. Tekoče izboljšave in prebojno inoviranje. Model ocenjevanja stanja inovacijske kulture v družbi.
 • Modul 2:
  Vodenje in inovativnost
  Pomen voditeljstva in vodij. Gradnja psihološko varnega okolja. Sožitje operativnih in inovacijskih/podjetniških/raziskovalnih vlog v širšem ekosistemu podjetja. Prepoznavanje in odpravljanje ovir za sistematično inoviranje. Primeri pristopov k inoviranju v večjih družbah.
 • Modul 3:
  Moderiranje kreativosti za 10-krat več idej
  Razvijanje kreativne samozavesti in inteligence. Razumevanje vlog v procesih ideacije. Vzpostavljanje poti do inovativnih idej. Uporaba tehnik kot so Kaizen, Hackathon, ProcessHack, Retrospektiva … Podpora ChatGPT in drugih GPT orodij pri kreiranju idej in raznovrstnih rešitev. Pomena spodbudnega (fizičnega) okolja  za večjo kreativnost in učinkovitost.

Poglobljena delavnica Ideje – Kreativnost je nova produktivnost >>

 

Dan 2: Dan za prakso – PRAKTIKUM
Simulacije in praktične vaje za povečanje inovacijske zmogljivosti timov.
 • Modul 4:
  Design Thinking / Sprint
  Razumevanje bistva Design Thinkinga. Izvedba praktične simulacije Design Thinking procesa. Integracija izkušenj iz simulacije v vaše poslovno okolje. Analiza primerov Design Sprint testiranja pri raziskovanju velikih poslovnih priložnosti. Pospeševanje Design Thinking/Sprint procesov z AI orodji.
 • Modul 5:
  Playing Lean / Lean Startup
  Spoznavanje bistva vitkega podjetništva s pomočjo namizne igre Playing Lean. Igra simulira iterativen razvoj negotovega izdelka v zelo konkurenčnem okolju. Povezovanje izkušenj iz igre z vašim poslovnim okoljem.
 • Modul 6:
  Agilnost / Retrospektive
  Raziskovanje agilne miselnosti, vrednot in načel. Uporaba procesov in orodij kanban in scrum. Razvijanje učinkovitih, samo-organiziranih inovacijskih timov. Merjenje delovne hitrosti. Razumevanje pomena in vrst retrospektiv. Simulacija retrospektive Start-Stop-Continue. Vpogled v WLLR – tedensko poročilo o pridobljenih izkušnjah.

Praktikum podjetnosti in inoviranja kot samostojna delavnica >>

Premislek in domača naloga: Oblikovanje strateških izzivov lastne organizacije, s poudarkom na prebojnem inoviranju. Ta naloga vas bo spodbudila, da razmislite o svojih poslovnih ciljih in identificirate ključne izzive, ki jih je treba premagati, da bi dosegli inovativne preboje.

 

Dan 3: Gradnja inovacijskega motorja – korak za korakom
Načrtovanje in izvedba ključnih elementov inovacijskega stroja v vašem podjetju.
 • Modul 7:
  Zagon poslovnih priložnosti – Startup miselnost
  Spoznavanje startup principov in praks. Uporaba orodij Business Model Canvas Plus, Value Proposition Canvas Plus, Jobs To Be Done. Prepoznavanje ključnih predpostavk, izdelava prototipov, testiranja in pivotiranja. Tehnike pospeševanja/rasti. Merjenje hitrosti učenja tima. Realni primeri in pasti na poti.
  Podrobnejša delavnica Kreiranje učinkovitih poslovnih modelov >>
 • Modul 8:
  Podjetniško upravljanje inoviranja
  Kategorizacija poslovnih priložnosti – Cynefin, H1-3. Uporaba lestvice Investment Readiness Level. Razumevanje financiranja in vloga “odborov za rast” (Growth/Venture Board). Pogled na sodobne pristope v podjetniško aktivnih podjetjih.
 • Modul 9:
  Vzpostavljanje učinkovitega inovacijskega motorja.
  Sistematičen pristop k pridobivanju kompetenc: informiranje, usposabljanje, delovanje. Transformacija inovacijske kulture. Strateško vodenje od ideje do integracije novih poslovnih modelov. Pridobivanje podpore ključnih deležnikov – tehnike pitchanja. Organigraf/struktura inovacijskega motorja.

Premislek in domača naloga: Udeleženci boste pozvani, da zapišete svoje ambicije glede sistematičnega inoviranja za svojo organizacijo ali tim. Pripravili boste prvo verzijo predstavitve (pitch) za odločevalce. Ta naloga je zasnovana tako, da spodbuja strateško razmišljanje in vas pripravi na komuniciranje idej na vodstveni ravni.

 

Dan 4: Od besed k dejanjem
Zaključek upsosabljanja s praktičnimi demonstracijami.
 • Modul 10:
  Predstavitev idej – Pitchanje
  Praktična vaja pitchanja vaših ambicij in izmenjava mnenj. Razumevanje osnov pitchanja: Kdo je vaša publika? Kaj želite povedati? Zakaj je pomembno? Nasveti in orodja za učinkovite predstavitve (v živo ali na daljavo). ChatGPT in druga AI orodja za ta namen.
 • Modul 11:
  Bliskovito (hitro) odločanje – poslovna simulacija
  Izvedba simulacije hitrega in osredotočenega odločanja: kako določiti prednostne naloge in se hitro premakniti naprej? Prenos izkušenj v vaše poslovno okolje.
 • Modul 12:
  Lean Coffee – Zaključna razprava
  Zajem in obravnava vprašanj, problemov in izzivov udeležencev. Moderirana skupinska razprava. Podpora skupnosti InnoLumni.

 

Bonus: Osebno svetovanje in podpora
V okviru MBI programa lahko izkoristite individualno svetovanje, prilagojeno vašim specifičnim potrebam pri načrtovanju in izvajanju inovacijskih aktivnosti v vašem podjetju. Ne glede na to, ali se soočate s posebnim problemom ali izzivom pri inoviranju, smo tu, da vam pomagamo. Z ekipo CorpoHub vam bomo na voljo do 2 uri v prvih šestih mesecih po zaključku programa, da zagotovimo, da imate podporo, ki jo potrebujete za uspeh.

Način izvedbe programa:

 • Interaktivna učna izkušnja: kombinacija predavanj, resničnih primerov in praktičnega dela, ki spodbuja individualno in skupinsko sodelovanje.
 • Praktična orodja: demonstracija in praktična uporaba približno 20 vitko-agilnih orodij in metod, ki jih lahko takoj integrirate v svoje vsakdanje, projektno ali inovacijsko delo. Praktična uporaba ChatGPT in drugih AI orodij.
 • Bogati viri: dostop do obsežnih .ppt gradiv, izbranih strokovnih del in priporočenih video vsebin za nadaljnje raziskovanje in poglobljeno učenje.
 • Soustvarjanje in dokumentiranje: aktivno sodelovanje udeležencev pri soustvarjanju vsebin, z dokumentacijo vsega, kar se razvije med delavnico.
 • Mreženje in skupnost: priložnosti za mreženje in izmenjavo mnenj ter izkušenj med udeleženci in znotraj InnoLumni skupnosti.
 • Certifikacija: Vsak udeleženec po uspešnem zaključku programa prejme uradni CorpoHub certifikat MBI – Mojster poslovnega inoviranja.

Termini izvedb

Program izvajamo v razpisnih terminih ter individualno v podjetjih.

Naslednja izvedba:
– sreda, 3. 4. 2024, 9.00 – 16.00, @Ljubljana, v živo,
– sreda, 10. 4. 2024, 9.00 – 16.00, @Ljubljana, v živo,
– sreda, 17. 4. 2024, 9.00 – 16.00, @Ljubljana, v živo,
– sreda, 24. 4. 2024,, 9.00 – 16.00, @Ljubljana, v živo.

Kotizacija in prijava:

Cena programa za posameznega udeleženca:

Izvedba v živo: 1.990 € + DDV.
Popust za zgodno prijavo vsaj 2 tedna pred začetkom – 200 €: 1.790 € + DDV.
Popust za 2 ali 3 udeleženca iz iste družbe – 10%.
Popust za 4 ali 5 udeležencev iz iste družbe – 20%.
Popust za 6 ali več udeležencev iz iste družbe – 30%.

Prijava

Izvajalec programa – Lojze Bertoncelj.

Pozicija: Svetovalec, facilitator, in mentor vitkega inoviranja in agilnega dela. Partner v družbi CorpoHub.
Strokovnost: Izvajalec konceptov Lean Innovation, Lean Startup, Design Thinking / Sprint. Kreator Tedna vitkega inoviranja (Lean Slovenia) in programa MBI – Mojstrstvo poslovnega inoviranja.
Certifikacije: Certificiran ScrumMaster® in mentor LEGO® SERIOUS PLAY®.
Podjetniške izkušnje: Podjetnik in večkratni inovator z bogatimi izkušnjami iz korporacij.
Mentorstva: Od leta 2013 mentor več kot 100 podjetniških timov.
Izobrazba: dipl. inž. elektrotehnike, magister ekonomskih znanosti

Reference programa MBI – Mojstrstvo poslovnega inoviranja:

Dosedanji udeleženci tovrstnega programa so iz družb: A1, Adria Mobil, Adria Dom, Akrapovič, AMZS, Bankart, BTC, Domel, Endava (prej Comtrade CDS), ebm-papst Slovenija, Eurel, Gen-I, Generali zavarovalnica, Hidria, Iskra, Iskratel, Jata Emona, Knauf Insulation, Kolektor, Kolektor Orodjarna, Lek/Novartis, Merkur Trgovina, Mladinska knjiga Založba, M Sora, Muflon, NKBM, NLB, Petrol, Pošta Slovenije, Radeče papir nova, SRC, Steklarna Hrastnik, T-2, Telekom Slovenije, TPV Automotive, Zavarovalnica Sava, Zavarovalnica Triglav.

“Posebej všeč mi je bilo sproščeno vzdušje in neposredna komunikacija skupine s predavatelji, ki so nam bili vedno na voljo. Zares so ekipa, ki z zgledom izkazuje pripadnost svojemu poslanstvu, ki je tudi naše, to je biti čim boljši Chief Innovation Officer – CINO.”
Darja Ferčelj Temeljotov, Lek

“Celoten program je bil zame izjemna izkušnja, zelo privlačna in pronicljiva. Takoj sem lahko začela dodajati vrednost svojemu vsakodnevnemu delu, kot je izvajanje oblikovalskega razmišljanja, kako spodbuditi kreativnost in ustvarjalno miselnost, kako zbirati in izvajati inovacije itd.”
Polona Novak Maljkovic, SAS

“Certifikacijski program mi je dal predvsem nov miselni okvir in s tem pa tudi nova orodja, metode ter načine razvojnega dela, ki bodo pospešila naša razvojna prizadevanja in nam zagotovila svetlo prihodnost. Pot v novo prihodnost se prične z novimi koncepti razmišljanja.”
Boštjan Veber, Akrapovič

“V sklopu tega usposabljanja sem spoznala kopico novih orodij, ki mi pomagajo pri dnevnem reševanju situacij, ki nastajajo v vseh fazah timskega dela od viharjenja idej, do končne izvedbe pravih inovacij.”
Mojca Brecelj, Generali zavarovanje

 

*****

O programu Mojstrstvo poslovnega inoviranja na kratko:

 • Cilj: Kar je MBA za redno poslovanje, to je MBI za inoviranje.
 • Obseg: 24 neto ur – štirje polni dnevi v razmaku treh tednov.
 • Dinamika: Kombinacija predavanj, individualnega dela, svetovanja, in praktičnih vaj.
 • Podpora po zaključku: Vključuje 1:1 svetovanje do 2 uri v prve pol leta po zaključku programa.
 • Gradivo: Obsežna gradiva, strokovna literatura, in dostop do brezplačnih InnoLumni dogodkov.
 • Skupina: Izvajamo za skupino od le 4 do 8 udeležencev.


Program Mojstrstvo poslovnega inoviranja odgovarja na naslednja vprašanja: 

 • Kje začeti? Strategija inovacij + kultura.
 • Kaj so temelji uspešnega inoviranja? Vodenje + inovativnost.
 • Kaj so vaše možnosti? 10x inovativnost.
 • Kako priti do obetavnih idej? Ideje + koncepti.
 • Kako preizkusiti ideje? Design Thinking + Sprint.
 • Kaj vse gre lahko narobe? Poslovna simulacija Playing Lean.
 • Kako zgraditi dobre poslovne rešitve – posle? Lean Startup + Scaleup.
 • Kako obvladati na desetine priložnosti hkrati? Upravljanje portfelja inovacij.
 • Kako povečati učinkovitost dela? Agilno delo + orodja.
 • Kakšen bo vaš inovacijski stroj? (projektna naloga)
 • Kje in kako pridobiti potrebne vire? Predstavljanje idej in pridobivanje podpore.

!!! Če so spremembe / inoviranje ena od vaših top 3 prioritet, je čas, da se premaknete:

 • Ne čakajte na navdih ali srečo in ne odlašajte predolgo. Svet se sooča z večjimi izzivi kot kdaj koli prej. Ukrepajte pravočasno.
 • Zmanjšajte razlike med inovacijskimi ambicijami in zmogljivostjo organizacije:. Odkrijte, kako lahko vaša organizacija postane bolj prilagodljiva in odzivna.
 • Sprostite inovacijske potenciale kolektiva in vašega celotnega poslovnega ekosistema: Skupaj ustvarite boljše, pogumnejše in drznejše inovacije.
 • Naredite inoviranje ponovljivo, razširljivo in sinergično. Spoznajte,, kako lahko vitko in agilno inoviranje postane del vaše organizacijske kulture.
 • Zgradite si učinkovit program inovacijskih aktivnosti 2023/24!

Ste pripravljeni sprejeti izziv? Postanite pomemben del rešitve za svoje okolje.

Poslovno inoviranje (Business/Corporate Innovation) je končna/ključna nadgradnja izhodiščnega tehnološko-tehničnega inoviranja.

Da, mojstrski program poslovnega inoviranja je na voljo tudi za interno izvedbo!

Razumemo, da večje in ambicioznejše organizacije potrebujete prilagojene rešitve, ki ustrezajo vašim edinstvenim potrebam. Zato smo mojstrski program poslovnega inoviranja pripravljeni prilagoditi posebej za vas.

Za povpraševanje o interni izvedbi programa, se obrnite na: lojze.bertoncelj@corpohub.com.

Ponujamo tudi Executive verzijo programa Mojstrstvo poslovnega inoviranja – E.MBI. Program je zasnovan za izvedo v zgolj 1,5 dneva. Ta izvedba je idealna za tiste, ki želite hitro pridobiti vpogled in veščine za vodenje inoviranja v svoji organizaciji.

Prijava

Ostanite na tekočem

Dvakrat na mesec prejmite sveže pripravljene agilne trende, nasvete in trike za izboljšanje ekip in ostanite na tekočem z našimi odprtimi dogodki.

  NAROČITE SE