Management 3.0 Foundation delavnica

Management 3.0 predstavlja celovit koncept novega načina vodenja, ki odpravlja napake in pomankljivosti tradicionalnega načina vodenja. Management 3.0 ni le nujna podlaga za agilne organizacije. Ta koncept je tudi odgovor na splošno krizo upravljanja v vse bolj zapletenem poslovnem svetu 21. stoletja.

Management 3.0 Foundation je 2-dnevna delavnica o prihodnosti vodenja in organiziranja dela. Namenjena je vodjem, managerjem in vsem ostalim, ki se soočajo z izzivi na področjih motivacije zaposlenih, opolnomočenja ekip, izboljšanja organizacijske kulture in preoblikovanja svojih organizacij v bolj inovativne in prilagodljive.

Delavnica vsebuje ključne module in principe Managementa 3.0. Udeleženci delavnice bodo spoznali osnove Managementa 3.0 in pridobili znanja, kako učinkovito voditi ekipe in spreminjati organizacije.

DATUMTBDLOKACIJALjubljanaCENA Redna cena: 890 € + DDV
Zgodnja prijava: 790 € + DDV

(14 dni pred dogodkom)
PRIJAVA

Cilj delavnice

Cilj delavnice je, da udeleženci slišano in doživeto lahko takoj prenesejo v svojo prakso in konkretno izboljšajo delovanje in učinkovitost svojih timov. Udeleženci bodo spoznali:

 • Različne načine vodenja in principe Managementa 3.0.
 • Zakaj je pomembno upravljati sistem in ne ljudi.
 • Pomen kompleksnega razmišljanja.
 • Razlike med notranjo in zunanjo motivacijo.
 • Pomen opolnomočenja in delegiranja, ter sedem nivojev delegiranja.
 • Kako podpirati ljudi in celotno organizacijo pri uvajanju sprememb.

“Delavnica Management 3.0 je zanimiva, drugačna, navdihujoča, praktična in zabavna. Voranc pa sproščen, prijazen ter zgovoren predavatelj.” – Jure Klofutar, Descartes labs

Ciljna skupina

Delavnica Management 3.0 Foundation je prava izbira za managerje, vodje, agilne trenerje, Scrum mojstre, produktne vodje, vodje projektov in vse ostale, ki želijo postati boljši vodja, spodbujati inovacije, motivirati posameznike, opolnomočiti ekipe, izboljšati kulturo in dvigniti zadovoljstvo zaposlenih.

Agenda

Delavnica traja 16 ur in je sestavljena iz različnih modulov, ki poleg teorije obsegajo tudi praktične vaje in igre, kot sta recimo Moving Motivators in Delegation Poker.

1. Management in vodenje (leadership)
– slabosti tradicionalnega managementa
– principi in načela agilnega managementa
– razlike med managementom in vodenjem

2. Principi modernega vodenje
– povezava med principi in praksami
– razlika med upravljanjem sistema in upravljanjem ljudi
– glavni principi modernega vodenja

3. Razumevanje kompleksnosti
– VUCA okolje
– učinkovito spoprijemanje s spremembami, nepredvidljivostjo ter kompleksnostjo
– ogrodje Cynefin, ki pomaga vodjem izbrati ustrezen način vodenja v dani situaciji

4. Motiviranost in zavzetost
– notranja in zunanja motivacija
– motiviranje zaposlenih ter spodbujanje dobrega dela in obnašanja
– 10. stvari, ki motivirajo ljudi

5. Delegiranje in opolnomočenost
– lastnosti učinkovitih samo-organiziranih ekip
– zaupanje, psihološka varnost in prevzemanje odgovornosti
– 7 nivojev delegiranja

6. Organizacijska kultura in vrednote
– razlika med željenimi in resničnimi vrednotami
– kako vrednote vplivajo na delo v organizaciji
– kako so vrenote ekip povezane z vrednotami organizacije

7. Učenje in razvoj kompetenc
– razvoj kompetenc posameznikov
– skupinska odgovornost za učenje
– matrika kompetenc

8. Organizacijske strukture
– postavljanje optimalne agilne organizacijske strukture
– iskanje ravnovesja med hirearhično in mrežno organizacijo
– vzpodbujanje komunikacije in sodelovanja

9. Upravljanje sprememb
– spremembe in transformacije
– vzpodbujanje inovativnosti in kreativnosti
– uspeh, neuspeh in eksperimentiranje

“Delavnico Management 3.0. bi toplo priporočal vsem nivojem managementa in istočasno vključil tudi tiste, ki se s samim vodenjem ne ukvarjajo neposredno. Gre za odlične prijeme in unikatne rešitve pri upravljanju s kadri, ki pomagajo, da se vsi deležniki v kolektivu počutijo dobro in imajo svoj namen. Posebej bi izpostavil zabaven način za animacijo in motivacijo celotnega kolektiva, ki s tovrstnimi izobraževanje uspe postati agilen stroj, ki učinkovito izvaja svoje poslanstvo.” – Marko Vukobrat, SIO Svetovalec in organizator podjetniških dogodkov, RC Novo mesto

Cena

 • Redna cena: 890,00 EUR + DDV
 • Zgodnja prijava: 790 EUR + DDV (14 dni pred dogodkom)

Termin

TBD

Lokacija

TBD

Jezik

Slovenščina

Certifikat

Udeleženci prejmejo uraden Management 3.0 certifikat o udeležbi.

O trenerju

Delavnico izvaja Voranc Kutnik, partner podjetja CorpoHub in eden od začetnikov vpeljave agilnih pristopov in metode Scrum v slovenskem prostoru. Je licenciran Management 3.0 trener in je izvedel že več kot dvajset javnih in internih Management 3.0 delavnic.

Reference

 • interne Management 3.0 delavnice smo izvedli v naslednjih poodjetjih: Halcom, NLB, Rokus Klett, Celtra, Lidl, Bankart, Comtrade360
 • naših javnih Management 3.0 delavnic pa so se udeležili zaposleni iz podjetij: Petrol, SPAR Slovenija, SID banka, Krka, Enerdat, Danfoss Trata, Comtrade, Preskok, Solvera Lynx, SRC, Chipolo, cyberGRID, eŠola, Euro Plus, Novartis, Rettro, Mikrografija, Descartes labs
scrum master corpohub
Scrum Master by Corpohub

Ostanite na tekočem

Dvakrat na mesec prejmite sveže pripravljene agilne trende, nasvete in trike za izboljšanje ekip in ostanite na tekočem z našimi odprtimi dogodki.

  NAROČITE SE