POTI DO IDEJ – Facilitiranje kreativnosti

Kreiranje novih idej in konceptov je jedro vseh večjih ali manjših sprememb (inovacij), ki jih želite narediti.

V tej delavnici so na enem mestu prikazane glavni pristopi k kreiranju idej na treh nivojih: strateškem, operativnem in kreativnem.

Ideacije ni smiselno prepustiti zgolj naključjem ali prebliskom ob tuširanju, niti skrinjicam idej na hodnikih ali zgolj klasičnemu “viharjenju možganov”. Ni jih pametno prepustiti zgolj managementu ali naročiti oddelkom za razvoj. Procese ideacij (usmerjenega iskanja potencialno najboljših rešitev) je smiselno aktivno moderirati. Moderiranje zajemanja najboljših možnih rešitev lahko poteka v vsaki delovni situaciji. Zato boste znanje in izkušnje iz te delavnice lahko uporabili že takoj naslednji dan.

Poti do dobrih idej je veliko in tekom delavnice si bomo pogledali najbolj uporabne formate kreiranja idej in priložnosti v zavzetih ekipah. Delavnica je okvirno razdeljena na strateške, operativne in kreativne vidike in pristope.

DATUM7. maj 2024LOKACIJATehnološki park LjubljanaCENARedna cena: 340 € + DDV
Zgodnja prijava: 290 € + DDV

(14 dni pred dogodkom)
PRIJAVA

V tej delavnici se poglobimo v koncept kreiranja novih idej. Je pristop, kako lahko posamezniki in organizacije ustvarjajo inovacije skozi večje ali manjše spremembe. Raziskali bomo, kako aktivno moderiranje procesov ideacije lahko vodi do najboljših možnih rešitev.

Z dobrim facilitiranjem lahko kreativnost podeseterimo.
Brez facilitiranja je kreativost le vsota navdihov posameznikov.

 

Delavnico izvedemo v treh korakih:

 • AKTIVIRANJE – Predhodna priprava udeležencev na temo delavnice (udeleženci nekaj dni pred delavnico prejmete priporočeno branje, video posnetek, vprašanje za razmislek)
 • IZVEDBA – Izvedba delavnice po okvirnem programu z obveznim to-do zaključkom
 • UTRJEVANJE – Bistvo znanja ni lastništvo, temveč uporaba. Ko se kje zatakne, vam je na razpologo kratka online pomoč.

GARANCIJA: Če boste redno in sistematično uporabljali vsaj 5 pomembnejših pristopov z delavnice, boste v roku enega leta bistveno drugačni, kot ste danes.

Na delavnici bo do 12 udeležencev.
Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.

 

Program delavnice

STRATEŠKI VIDIKI – IZBIRE

 • Pomen strategije inoviranja. Model inoviranja. Primeri iz prakse.
 • Zniževanje stroškov in/ali povečevanje prihodkov: tekoče izboljšave, dodatni produkti/trgi, prebojne inovacije.
 • Primeri tehnik: Cover Story, Vision Canvas, Tim Canvas, Roswitha, Elon Musk, Časovni stroj …
 • Metoda LEGO SERIOUS PLAY(R)?
 • Primeri in vaja.

OPERATIVNI VIDIKI – FORMATI

 • Zunanje in notranje zajemanje idej.
 • Mnenja strank in skupnosti. NPS in CES, Bliskovite demonstracije, Flipboard.
 • 3 besede. Pomen vprašanja Kako Bi Mi? Zajemi in izglasuj. Kreiranje novih idej
 • Kritična poslovna situacija in Bliskovito odločanje.
 • Ključni procesi in Process Hack.
 • Hackathoni – kdaj, zakaj in kako? Design Sprint.
 • Idea box vs. Innovation box.
 • Retrospektiva.

KREATIVNI VIDIKI – ENERGIJA – KREIRANJE NOVIH IDEJ

 • Vloge v procesih ideacije.
 • Kreativna samozavest ter psihološka varnost.
 • Pomen “lomilcev ledu” (Ice breaker).
 • Pomen (drugačnega) okolja in zunanje motivacije. Vidnost komunikacije & Vidnost odgovornosti. Primeri iz prakse.
 • Ovire pri zajemanju in obdelavi idej. Kaj gre (velikokrat) narobe?
 • Pomen inovacijske kulture. Model ADKAR.
 • Neodgovorjena vprašanja – “lean coffee” pogovor.

Delavnica je kombinacija predavanj, primerov iz prakse in konkretnega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter kratkimi osredotočenimi razpravami. Vse materiale in orodja priskrbimo v CorpoHubu.

 

Na delavnico ste vabljeni:

 • Skrbniki/upravljalci sistematičnega inoviranja v večjih organizacijah za vpogled v vitke in agilne pristope k so-kreiranju prihodnosti.
 • Vodje ekip/projektov za dvig ustvarjalnosti in inovativnosti v svojih ekipah, za bolj konkretno, konstruktivno, fokusirano in učinkovito delo članov ekipe.
 • Marketinške in prodajne ekipe za kreiranje novih idej in novih marketinških strategij, taktik in akcij.
 • Posamezniki, od katerih se pričakuje, da učinkovito prispevate učinkovite rešitve za probleme in ambicije, s katerimi ste soočeni.

 

Na/po delavnici boste dobili:

 • vpogled v razliko med naključnimi in usmerjenimi pristopi k ustvarjanju idej(nih rešitev);
 • konkretne nasvete in rešitve za učinkovito vključevanje različnih deležnikov v ideacije;
 • vpogled v izbrane primere iz aktualne domače in tuje prakse;
 • posebno delovno gradivo z navedbami virov za samostojen dodaten študij;
 • kopijo vsebine, ki jo bomo ustvarili na sami delavnici;
 • (in nenazadnje) odlično priložnost za druženje s kolegi inovatorji.

Pridobljene izkušnje boste lahko uporabili na povsem običajnih sestankih, na različnih projektih in strateških delavnicah.

Kreativna inteligenca =
razumeti, interpretirati in ukrepati z domišljijo.

Ves čas, tako na strateškem kot operativnem nivoju!

Izvajalci (in/ali):

Lojze Bertoncelj,
svetovalec, moderator in mentor korporativnega inoviranja ter vitkih in agilnih metod razvoja novih poslovnih priložnosti/idej. Partner v družbi CorpoHub.

Vlado Begović,
Certificiran Chief Innovation Officer in Scrum Product Owner. Navdušen nad vitkimi in agilnimi pristopi. Moderator, trener pitchanja, povezovalec, komunikator.

Enej Gradišek,
promotor in praktik Design Sprint in Design Thinking pristopov, pospeševalec poslovnih modelov, strategij, procesov in transformacij. Certificiran ScrumMaster® in Design Sprint facilitator.

 

Termini in lokacije izvedbe:

Razpisni termin: 7. maj 2024, 9.00 – 16.00.
Delavnica bo potekala v Ljubljani.
Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.

 

Kotizacija in prijava:

Cena delavnice za posameznega udeleženca je 340 € + DDV.
Cena za zgodnjo prijavo do 2 tedna pred delavnico je 290 € + DDV.

Popust za 2 ali več udeležencev iz iste družbe – 10%.
Popust za 4 ali več udeležencev iz iste družbe – 20%.

Količinski popusti veljajo znotraj istega kvartala za poljubno kombinacijo prijav na tri praktične delavnice na temo vitkega inoviranja:

Primer: ena udeležba delavnice Poti do idej + ena udeležba delavnice Poslovni modeli + dve udeležbi delavnice Praktikum so skupaj 4 udeležbe, kar pomeni 20% popusta za vsako udeležbo (v primeru zgodne prijave je to 4 * 290*0,8 = 4 * 232 = 928 EUR + DDV.

Prijava

Ostanite na tekočem

Dvakrat na mesec prejmite sveže pripravljene agilne trende, nasvete in trike za izboljšanje ekip in ostanite na tekočem z našimi odprtimi dogodki.

  NAROČITE SE