Facilitacija (FPDM)

V svetu, kjer je hitro in učinkovito odločanje ključno za uspeh, naša storitev facilitacije postavlja vas in vašo ekipo na pot do uspešnih rezultatov.

Ena od prednosti, ki jo imajo samoorganizirane ekipe, je njihova sposobnost sprejemanja odločitev na sodelovalen in avtonomen način. Le ta spodbuja interakcijo, skupno učenje in participativno odločanje. Gradi sodelovanje in pomaga skupini ljudi razmišljati na najboljši način.

V svetu, kjer je hitro in učinkovito odločanje ključno za uspeh, naša storitev facilitacije postavlja vas in vašo ekipo na pot do uspešnih rezultatov.

Z našo pomočjo ne boste le dosegli ciljev, temveč boste razvili tudi vzdušje medsebojnega razumevanja, ki bo prineslo dolgoročne koristi za vaše poslovanje.

Dober facilitator ustvarja spoštljivo okolje, v katerem vsi deležniki sodelujejo in so slišani. Zagovarja pravične, odprte in vključujoče procese dela, ki vodijo v uspešno premagovanje izzivov.

Kaj počne facilitator:

 • Prenaša odgovornosti na vse člane ekipe
 • Preprečuje, da bi področni eksperti nadzorovali sestanke
 • Spodbuja vse člane ekipe k sodelovanju
 • Zagotovi, da vsi na sestanku delajo na istem izzivu, z uporabo iste strategije
 • Spodbuja medsebojno razumevanje
 • Spodbuja vključujoče rešitve.
(Slika) Diamant participativnega odločanja in “Groan Zone”. Ta shema ponazarja nerodno, a običajno dinamiko odločanja med člani ekipe z različnimi pogledi. Razumevanje, kako se lahko različna razmišljanja združijo v dobro odločanje, lahko facilitatorjem pomaga izkoristiti ogromen potencial skupinskega procesa. Modre pike predstavljajo ideje, ki si jih skupina deli med sestankom. Kaner in sodelavci (2014).

Z nami boste premostili “Groan zone”, fazo v odločanju, ki je lahko naporna, a je ključna za uspešno konvergenco idej. Izpostavili jo bomo kot normalno stopnjo v procesu in uporabili različna orodja ter metode, ki bodo ekipi pomagale doseči vključujoče rešitve.

Prednosti facilitiranega participativnega odločanja (FPDM)

Skozi voden (Facilitated) proces …

sodelujejo vsi udeleženci (Participatory) …

v smeri dogovora (Decision Making) …

o neki novi ureditvi, procesu, rešitvi ipd, s katero so na koncu vsi zadovoljni in jo podpirajo.

O prednostih skupinskega so-odločanja se na veliko piše po vseh relevantnih medijih: boljše razmišljanje, boljši “buy-in”, na splošno boljše odločitve. Poleg tega med tovrstno facilitacijo ekipa prispeva:

 • Polno udeležbo
 • Vzajemno razumevanje
 • Vključujoče rešitve
 • Deljeno odgovornost

Facilitator ves čas stremi k trem ciljem:

 1. Gradnja in vzdrževanje spoštljivega, podpornega vzdušja
 2. Izogibanje vsebinskim komentarjem in upravljanje procesa
 3. Skozi proces naučiti skupino novih veščin razmišljanja, da bi povečali svojo sposobnost sodelovanja.

V našem blogu na temo povečanja vključenosti udeležencev treninga, lahko najdete še nekaj dodatnih vpogledov in nasvetov, kako izboljšati proces facilitacije.

Komu je namenjeno

 • Vodjam ekip, timom – skupini ljudi, ki želi doseči polno sodelovanje, medsebojno razumevanje, vključujoče rešitve in deljeno odgovornost.

Podpremo vas lahko pri

 • Organizaciji notranjih sestankov in ekipnih dogovorov
 • Vodenju tekočih in zastavljanju novih projektov
 • Oblikovanju strategij, vizij, kulture in vrednot
 • Nastajanju novih izzivov
 • Usklajevanjih s partnerji/deležniki

Naša metoda delovanja je prilagodljiva in se lahko izvaja v živo ali preko spleta, kar pomeni, da boste vedno našli način, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Vključimo se lahko tudi v vaša off-site srečanja, teambuilding-e, ipd.

Reference

Bankart, Coca-Cola HBC, Databox, GLS, Nomago, Impol, Siemens, MIZŠ, MJU, Farma Forum

Kontaktirajte nas

  Ostanite na tekočem

  Dvakrat na mesec prejmite sveže pripravljene agilne trende, nasvete in trike za izboljšanje ekip in ostanite na tekočem z našimi odprtimi dogodki.

   NAROČITE SE