Upravljanje sprememb – change management

V dinamičnem poslovnem svetu, kjer prevladujejo inovacije in novi izzivi, je ključnega pomena, da voditelji vodijo svoje ekipe z agilnostjo in prilagodljivostjo. Odkrijte, kako lahko z inovativnimi metodami, kot so ADKAR, retrospektivo in Bonusly-em, izboljšate angažiranost, učinkovitost in lojalnost vaših zaposlenih. Ta uvod služi kot vpogled v delavnico, ki vam bo pokazala, kako ostati korak pred konkurenco z uspešnim vodenjem v času sprememb.

Upravljanje sprememb oz. change management v sodobnih timih

Upravljanje sprememb je ključnega pomena za uspešnost organizacij v dinamičnem poslovnem okolju. Proces upravljanja sprememb organizacijam omogoča prilagajanje na nove okoliščine, tehnologije in tržne trende. Izvedba sistematičnega pristopa k upravljanju sprememb povečuje učinkovitost in zavzetost zaposlenih, omogoča izkoriščanje novih priložnosti, zmanjšuje odpor in zagotavlja trajnost sprememb. Kot primer lahko navedemo globalno tehnološko podjetje, ki je uspešno izvedlo digitalno transformacijo s celovitim pristopom k upravljanju sprememb, vključno z razvojem jasne vizije, usposabljanjem zaposlenih in organizacijo delavnic za zbiranje povratnih informacij.

V sodobnih timih je pomembno zagotoviti, da se zaposleni prilagajajo novim okoliščinam in tehnologijam. Različni modeli in orodja, kot so ADKAR model in Kotterjev 8-stopenjski model, pomagajo razumeti in usmerjati procese sprememb. Vendar pa je poudarek na širšem naboru orodij in pristopov, ki omogočajo prilagodljivost in učinkovitost pri upravljanju s spremembami.

Delavnice o upravljanju sprememb

Delavnice o upravljanju sprememb so namenjene vodjem, managerjem, kadrovskim strokovnjakom in HR ekipam, ki želijo izboljšati svoje sposobnosti upravljanja s spremembami. Udeležba na delavnicah omogoča poglobljeno razumevanje dinamike sprememb in strategij za njihovo uspešno vodenje.

Program in cilji delavnice

Program delavnice je zasnovan tako, da udeležence opremi z znanji in orodji za uspešno navigacijo skozi spremembe.

Vključuje:

 • Razumevanje sprememb: Uvod v trende in njihov vpliv, oceno osebnih odzivov na spremembe.
 • Dinamiko organizacijskih sprememb: Skupinske aktivnosti za razumevanje razlogov za spremembe, faze procesa in strategije za premagovanje odpornosti.
 • Vodenje sprememb in vključevanje deležnikov: Strategije komunikacije in gradnja podpore.
 • Orodja in vire: Predstavitev praktičnih orodij in modelov za načrtovanje, izvajanje in merjenje uspeha sprememb (npr. ADKAR model ali Kotterjev model v 8 korakih, retrospektive)
 • Načrtovanje nadaljnjih korakov in podporo: Razvoj prilagojenega načrta z razpravo o možnostih nadaljnje podpore.

Celostni pristop k upravljanju sprememb, ki ga zagovarjamo, presega posamezne modele in orodja. Poudarek je na razvoju širokega razumevanja strategij in tehnik, ki organizacijam omogočajo, da se učinkovito prilagajajo in uspevajo v hitro spreminjajočem se svetu.

Naša celodnevna ali večdnevna delavnica o upravljanju sprememb je zasnovana tako, da udeležencem zagotovi celovito razumevanje procesov in strategij, potrebnih za uspešno navigacijo skozi spremembe v organizaciji.

Vsaka delavnica obsega individualno in timsko delo z izmenjavo mnenj in izkušenj, z usmerjenimi diskusijami in refleksijami. Delavnice so strokovno vodene, interaktivne, intenzivne, in praktične.

Delavnice so podprte z orodji in primeri iz prakse, priporočeno literaturo in vsebinami za poglobljeno raziskovanje, ki jih udeleženci dobijo ob zaključku. Udeleženci s prezentacijo prejmejo tudi izvod gradiva, ki nastane na delavnici.

Delavnice (kot vse druge) izvajamo v različnih formatih – v živo, preko spleta in tudi hibridno.

Kontaktirajte nas

  Ostanite na tekočem

  Dvakrat na mesec prejmite sveže pripravljene agilne trende, nasvete in trike za izboljšanje ekip in ostanite na tekočem z našimi odprtimi dogodki.

   NAROČITE SE