Fostering a flexible, adaptable and fast decision-making Agile Leadership, perfect for this VUCA, ever-changing and ambiguous era. Introducing lean and agile principles, strengthening agile skills and equipping you with a toolset, with the goal of embracing change, improving quality and maximising return on investment. Expanding Agile leadership and developing Agile leaders, triggering and sustaining change in Agile organizations. Empowering teams, fostering self-organization and seeding a culture of trust and innovation. Fostering mindfulness at work.

Facilitacija (FPDM)

Ena od prednosti, ki jo imajo samoorganizirane ekipe, je njihova sposobnost sprejemanja odločitev na sodelovalen in avtonomen način. Le ta spodbuja interakcijo, skupno učenje in…

Več

Upravljanje sprememb – change management

Upravljanje sprememb oz. change management v sodobnih timih Upravljanje sprememb je ključnega pomena za uspešnost organizacij v dinamičnem poslovnem okolju. Proces upravljanja…

Več

basic agile

Osnove agilnosti – “ABC agilnosti”

Ali se srečujete s hitrimi spremembami v delovnem okolju? Ali želite sprejeti nov, veliko bolj učinkovit način dela? Ste že slišali za agilnost, Scrum, Kanban in druge podobne…

Več

Organizing facilitating moderating

Organizacija, facilitacija, vodenje in moderiranje spletnih dogodkov

Moč spletnih dogodkov kot učinkovitega orodja za interaktivno komunikacijo, izobraževanje in povezovanje. Spletni dogodki omogočajo dostop do različnih vsebin in strokovnjakov, ne…

Več

agile coaching

Agilni coaching

Poglobimo se v koncept agilnega coachinga. Ta je pristop o tem, kako lahko posamezniki, vodje, ekipe in organizacije dosežejo svoje cilje z mentorstvom, coachingom, učenjem in…

Več

Agile Leadership

Agile Leadership Demo Session

Are you an HR manager having trouble convincing your management that your organization needs Agile Leadership or Agile Transformation? Or are you a management board member having…

Več

Psychological safety

Psihološka varnost

Psihološko varnost lahko opredelimo kot občutek varnosti, ki jo posameznik občuti v svoji ekipi. Da se pri svojem delu čuti dovolj varnega, da lahko izrazi svoje mnenje, dvome in…

Več

emplyoee engagement

Employee engagement workshop

Engagement is a hot term, that has crucial benefits for employee performance. By openly discussing engagement with your team, you will create a transparent atmosphere in which you…

Več

creativity

Creativity & collaboration booster

Creativity represents one of the core competencies of every agile team. However, most teams lack time to be creative, they lack collaboration, that would allow true innovation and…

Več

Management 3.0

Management 3.0

Obstaja veliko modelov in pristopov vodenja oz. managementa in vse se slišijo odlično. Težava je v tem, da vsebujejo veliko teorije, ki je ne znamo vedno uporabiti v praksi. Kaj…

Več

Agilno vodenje

Agilno vodenje

Agilno vodenje je pristop, ki omogoča vodjem, da uspešno vodijo ekipe skozi hitre spremembe in negotovosti. Preživetje in uspeh organizacij v današnjem okolju sta zelo odvisna od…

Več

OUR HAPPY CLIENTS

LJUBLJANA, Radisson Blu Plaza Hotel13–15 OCTOBER 2020

AGILE SLOVENIA

Learn to use your speed, agility and quickness to go out and play against the big guys.www.agileslovenia.com >

Stay up to date

Interested in getting latest news on our events, meetups, hackathons and workshops? Leave your contact.

    SUBSCRIBE